Redd helsehuset

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Gjesvær Helsehus var i dårlig forfatning da vi søkte midler

Gjesvær Helsehus var i dårlig forfatning da vi søkte midler. Hoveddelen av huset var fra 1959. Vi var redde for at vi ikke ville få beholde kontordager for lege, helsesøster og hjemmesykepleier. Dette var tjenester av stor betydning for alle aldersgrupper i bygda. Alternativet for befolkningen var en 37 km tur til kommunesenteret Honningsvåg, med en tøff fjellovergang vinterstid.

 

Da vi fikk prosjektmidlene (vi fikk kr 97 000,- som vi hadde søkt om), begynte vi arbeidet i februar 2002. Som søknaden tilsa, startet vi med det elektriske anlegget. Her var en del like gammelt som huset. Det elektriske ble delvis skiftet ut og nå oppgradert til EU-standard. Her måtte vi leie inn fagfolk.

 

Der gamle installasjoner ble revet, fikk vegger og listverk mange stygge ”sår”. Venterommet var svært nedslitt, og nå fikk vi anledning til å sette det i stand: veggene fikk panel og ble malt, golvet fikk nytt belegg. Det ble laget en liten kjøkkenkrok og investert i nytt bord og stoler. Legekontor og hjemmesykepleiers kontor ble også malt. Vi var plaget av råte- og kloakklukt i huset. Dette skrev seg fra gamle avløpsrør og tidligere vannskader pga. frosne vannrør. Det var spennende arbeid å fjerne golvbelegg og se hvilke skader som dukket opp. Vi skiftet rør, la om rørsystemet og isolerte det bedre, og reparerte golvskader etter behov. Brukernes toalett måtte totalt renoveres. Til rørarbeid, toalett og kjøkkenkrok leide vi inn hjelp. Men for – og etterarbeid som vasking, riving og klargjøring av rommene, legging av belegg, maling og snekring, sying av gardiner ble gjort på dugnad.

 

Vi brukte ca. 200 dugnadstimer. 12 – 15 stykker hjalp til, mens hoveddelen av dugnaden utførte styre- og varamedlemmene: En mann og sju kvinner. November 2002 avsluttet vi prosjektet. Vi har fått mange fine tilbakemeldinger fra brukergruppene.

 

Prosjektmidlene var til stor hjelp og inspirasjon i en tid da den videre skjebne for Gjesvær Helsehus var svært uviss! Vi vil med dette rette en stor varm takk til dere som forstod alvoret i vår søknad!

Prosjektleder/forsker

Aud Inger V. Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Redd helsehuset
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 97 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
01.03.2003
Status
Avsluttet