Ut på tur aldri sur

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som har over 500 lokallag spredt over hele landet. Lokalt arrangerer lagene ulike aktiviteter som bidrar til å forebygge hjerte- og karsykdom og demens.
Fysisk aktivitet har stor betydning for helse og trivsel. Personer som er fysisk aktive har økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er lite aktive. I tillegg reduserer fysisk aktivitet risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer og demens. Over hele landet arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen gågrupper som et tilbud for å komme seg ut å være i aktivitet. Vi som en frivillig organisasjon ønsker å bidra til at det blir lettere for flere å være aktive.

Det er ikke sikkert det er så mye som skal til. Gågruppene våre lokallag arrangerer er i ulike former. Noen har ukentlige tidspunkter de treffes på, mens andre treffes sjeldnere. Noen har store grupper med mange deltakere, noen lag har flere grupper inndelt etter deltakernes fysiske form, mens andre lag igjen har små grupper. Felles for gågruppene er at det er mange frivillige som stiller opp for å få med befolkningen i nærmiljøet. De frivillige gjør en viktig og verdifull innsats, men er ofte litt beskjedne med å promotere aktivitetene sine selv. Vi ønsker derfor å lage en film om gågrupper som lokallagene kan bruke til å inspirere seg selv og andre, og samtidig vise hvilket flott tiltak det er for de som deltar. Vi tror en slik film vil kunne gjøre det enklere for lokallagene å promotere seg selv når de er i møte med andre, som for eksempel frisklivssentraler, men også at det kan bidra til en stolthet av den frivillige innsatsen de gjør. Samtidig ønsker vi at filmen skal være til hjelp for de som ønsker å starte opp nye gågrupper, slik at de kan få nyttige tips og råd fra andre som allerede arrangerer slike grupper.
Målsetting
Bidra til at flere lag starter opp gågrupper, samt forsterke de eksisterende gågruppene og øke rekrutteringen til gruppene. Det er også et mål at frisklivssentraler og andre aktuelle samarbeidspartnere får mer kunnskap om hva lokallagene gjør i nærmiljøet.
Målgruppe
Lokallag som ønsker å starte opp gågruppe, og lokallag som har gågruppe.
Gjennomføring
Vi ønsker å bruke egne lokallag i filmen, slik at den blir mest mulig autentisk. Som tidligere nevnt har vi mange lokallag rundt om i landet, og vi har derfor mulighet til å velge en gruppe der vi kan følge gruppen fra de samles til de kommer seg ut på tur. Opptak vil bli lagt til våren eller høsten. Vi ønsker å få frem gruppa som beveger seg ute i flott natur, og fange det sosiale samspillet mellom turgåerne. Intervjuer av personer som arrangerer gågruppa, og folk som er med, vil bli gjort i samme setting. Vi ser for oss at vi filmer en gågruppe som arrangerer turer både på sommer og vinter. På den måten kan de også komme med tips til hvordan de gjennomfører gåturene når været er en utfordring.


Vi vil utarbeide et manus i samarbeid med manusforfattere fra produksjonsselskapet. Vi har erfaringer fra flere selskaper og vil gå noen runder med dem for å vurdere pris og kvalitet på filmen.
Resultat
Vi ser for oss at filmene kan brukes av lokallagene på medlemsmøter, åpne møter og i andre situasjoner hvor de skal presentere seg selv og hva de driver med. Det kan også brukes som et ledd i møte med Frisklivssentralene. Filmen vil distribueres til alle våre lokallag via DVD-plater samt medlemsnettsidene våre. Filmen vil bli vist på fylkesårsmøter, samt i andre situasjoner hvor vi er i kontakt med de frivillige. Lokallagene vil oppfordres til å bruke filmene når de skal ut og presentere seg selv, på medlemsmøter, åpne møter og andre aktuelle situasjoner. Den vil også legges digitalt på Vimeo slik at den er tilgjengelig for de som ønsker å se den. Den vil også postes i sosiale medier. Filmen vil ligge tilgjengelig på medlemsnettsidene våre etter prosjektslutt, og vi vil fortsette med å distribuere den til lokallag.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen_gågruppefilm.pdf

Prosjektleder/forsker

Maria Nydal

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Ut på tur aldri sur
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2014: kr 155 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet