Forebygging mot rus

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi bor i ei lita bygd, hvor alt er gjennomsiktig og vi vet at ungdomsfyll er nokså utbredt

Vi bor i ei lita bygd, hvor alt er gjennomsiktig og vi vet at ungdomsfyll er nokså utbredt. P.g.a. dette søkte Helselaget om midler fra Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen slik at disse midlene kunne brukes til en temadag hvor vi satte fokus på farene ved bruk av rus – rettet mot elever ved ungdomsskolen, ved foredrag/opplesning.

 

Vi var så heldig å få hit en tidligere rusmisbruker fra Vangseter Rehabiliteringssenter for å snakke om dette aktuelle temaet. Alle elevene på ungdomstrinnet og noen av lærerne ble samlet og la oss kalle ham Knut, fortalte om seg selv og sine opplevelser. Han tok utgangspunkt i – ”Det er mitt valg!” Knut la mye vekt på hva som kan være mulige årsaker bak det å til slutt bli avhengig av rus. Det han la mye vekt på var følelser, det å kunne åpne seg, det å ta vare på hverandre og ikke minst være ærlig med seg selv. Det var viktig å snakke MED noen, ikke om og til.

 

Alle rangstiger og alle alderstrinn i samfunnet har samme problem. Knut fortalte at rene alkoholmisbrukere i dag er en ”utdøende rase”, da annet stoff som piller og narkotika brukes i tillegg. Elevene fikk anledning til å spørre Knut underveis, og de var overrasket over mye av det han hadde å fortelle.

 

På ettermiddagen hadde vi invitert elevenes foreldre og andre som var interessert til en prat med Knut. Han fortalte noe av det samme, men med en litt annen vinkling. Han mente at kjeft og reprimande/krangling med de berørte bare gjorde alt verre, og at det da stort sett ble mer drikking/rus. Knut la også vekt på å la dem forstå at ”Det er deres valg!”- og at de voksne må prøve å rettlede ungene og gi dem et øre og vise at de kan lytte til dem.

 

Det ble også orientert om farene ved eksperimentering av ulike stoffer det være seg, piller, narkotika, sprit, gass etc, og at enkelte ting er direkte dødelig. Noe av det Knut tok opp var nok en tankevekker for en del av foreldrene.

 

I etterkant av denne temadagen arrangerte vi ei helg med swing-kurs for elevene. Det er viktig å kunne dra på fest uten å drikke for å tørre å danse. Det ble en vellykket helg, der mange møtte opp.

Prosjektleder/forsker

Grete Nordhauglein

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Forebygging mot rus
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 10 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet