Hopp i fag og friminutt!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn tilbringer mye tid på skolen. Forskning viser at aktive og glade barn trives og lærer bedre på skolen. Det er også godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet er positivt assosiert med helse. Det er derfor viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet i skolen. I 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en time daglig fysisk aktivitet for elever i grunnskolen. For å lykkes med dette trengs det gode lærerressurser som viser hvordan fysisk akitivitet kan inkluderes i skolehverdagen – i fag og friminutt. Dette ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å bidra med via dette prosjektet

Målsetting

1) Inspirere elever til å være mer fysisk aktive i sin skolehverdag 2) Vise lærere at fysisk aktivitet enkelt kan kombineres med fag og undervisning 3) Øke deltakelsen i Hopp for hjertet fra 100 000 til 125 000 elever

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er lærere og elever i grunnskolen.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide med filmproduksjonsselskapet Snøball Film, lærere og elever i grunnskolen, samt frivillige ildsjeler om gjennomføringen av prosjektet det er søkt midler til. Snøball Film har bred erfaring fra filmproduksjon innenfor sjangre som blant annet utdanning, og har spesialisert seg på formidling av kunnskap og informasjon gjennom film. Snøball Film sin filmkomptanse utgjør sammen med lærernes undervisningskompetanse og fagkompetanse på fysisk aktivitet blant ansatte i Nasjonalforeningen for folkehelsen et godt utgangspunkt for prosjektgjennomføringen. I tillegg vil elever i grunnskolen bidra under filmproduksjonen. Lærere og elever bidrar med frivillig innsats. Frivillige ildsjeler blant Nasjonalforeningen for folkehelsen sine medlemmer vil bidra i prosjektet ved å spre informasjon om filmene, slik at vi sikrer at flest mulig grunnskoler får kjennskap til filmene vi ønsker å produsere.

Fremdriftsplan

Jul-sept 18: Utvikle konkret innhold, gjøre avtale om opptak, etablere arbeidsgruppe med lærere Sept-nov 18: Oppstart med film, klipp og kommunikasjonsstrategi Nov-jan 19: Produksjonsperiode og etterarbeid Jan-feb 19: Filmene lanseres og sendes ut til skolene Feb-mai 19: Filmene sendes ut til skoler og Nasjonalforeningen for folkehelsen sine lokallag Mai-jun 19: Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Hopp i fag og friminutt_ExtraStiftelsen 190919.pdf

Prosjektleder/forsker

Victoria Sande

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Hopp i fag og friminutt!
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Snøball Film
Beløp Bevilget
2018: kr 437 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet