Bedre levekår – nye møteplasser

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Prosjektet springer ut av erkjennelsen at det ofte er manglende relasjoner mellom mennesker. Dette skapes og forsterkes blant mange av sosial isolasjon, ensomhet og bekymring for hjem, arbeid og familie. Ensomhet og manglende nettverk kan føre til helsemessige problemer.

 

Målsetting: Bidra til å bedre levekårene for enkeltmennesker og grupper gjennom å styrke sosiale nettverk og inkluderende fellesskap. Vi ønsket å skape nye- og videreutvikle eksisterende møteplasser i regi av Nasjonalforeningens lokallag i Oppland.

 

Metoder/gjennomføring: Gjennomført informasjonsmøter, bevisst kartlegging, lokale idédugnader, nettverksbygging, utnyttelse av lokal tro på egne ressurser, nærmiljømobilisering, initiert ideutveksling, benyttelse av pilotlag som rollemodeller og oppstart av 5 helt nye lokallag. Helse og Rehabilitering aksepterte hovedfokus på nye møteplasser/lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet siste året.

 

Resultater: Av i alt 19 av 20 lokallag som deltok i informasjonsmøter, ble senere 16 med på lokale idédugnader. 5 helt nye lokallag ble etablert. I siste fase av prosjektet ble det forsøkt etablert nye møteplasser spesielt innenfor fysisk aktivitet. Gjennom prosjektet har det blitt etablert et stort antall nye møteplasser i regi av gamle og nye lag. Prosjektet har styrket mange lokale sosiale nettverk og har ført til mange nye inkluderende fellesskap og har etter vår mening bidratt til å bedre levekår for mange. Det er liten tvil om at mange av etablerte møteplasser gjennom dette prosjektet har hatt en slik funksjon.

 

Videre planer: Nye lokallag og ulike etablerte konkrete møteplasser i prosjektperioden vil bli videreført og fulgt opp videre. Nye møteplasser vil fortsatt bli presentert som inspirasjon for andre. Utarbeidet ”Idehefte fysisk aktivitet” og utarbeidet rekrutteringshefte ”Vi vil bli flere” vil bli fulgt opp. Prosjektets metoder, erfaringer og ikke minst konkrete resultater vil bli videreført. Det vil fortsatt være et mål å initiere nye møteplasser i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag i Oppland, i Hedmark og kanskje også andre fylker. Erfaringer knyttet til igangsettelse, nytenking og revitalisering av lokallag vil bli videreført.


 

Prosjektleder/forsker

Terje Hagen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Bedre levekår – nye møteplasser
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 225 000, 2005: kr 225 000, 2006: kr 230 000
Startdato
19.04.2004
Sluttdato
19.04.2008
Status
Avsluttet