Ei hand å holde i

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Demensforeningen i Salangen kommune er ei forholdsvis ny forening som ble stiftet i 1999. Foreningen som er ei pårørendeforening for demente. Med ca. 20 medlemmer og dårlig økonomi, ønsket vi å gjøre mye mer på området demens. Med stort pågangsmot og entusiasme søkte vi om midler fra Helse- og Rehabilitering for å kunne sette dette viktige området på kartet. Vi ville også så gjerne få mer kunnskap om det store emnet som disse ødeleggende hjernesykdommene er, og ikke minst overskride en terskel med at demens er sykdommer som er svært tabubelagte. Målet var altså: Å gi en bedre trygghet til demente – også hjemmeboende. Samt spre kunnskap, opplysning og informasjon om demenssykdommene.

 

Med skrekkblandet fryd fikk vi altså midler til det treårige prosjektet ”Ei hand å holde i”, og første mars 2003 var vi i gang. Vårt prosjekt innebar et samarbeid med Frivillighetssentralen – noe som har fungert svært bra. Vi har det første året arbeidet mye mot Salangen Bo- og Eldresenter, der vi satte i gang svært mange aktiviteter – etter en forundersøkelse kunne si at ca. 75% på pleieavdelingen hadde symptomer på demens. I tillegg satte vi inn aktiviteter på skjermet enhet der beboerne hadde demensdiagnose. Vi tenkte hele tiden på at det er viktig med aktiviteter for å forebygge demens.

 

Aktivitetene fortsatte, og i 2004 utvidet vi tilbudet til en dagkafe en dag i uken for hjemmeboende demente. I 2005 fortsatte alle aktivitetene, men nå ble tilbudet om dagkafe til hjemmeboende redusert til hver 14. dag. I tillegg har vi hatt tre store kurs med forelesere som er svært anerkjente på demensområdet – med god deltakelse. Kurstilbudene gikk ut både til helsepersonell og pårørende også til våre nabokommuner, Ibestad, Dyrøy og Lavangen kommune – og der vi har fått svært gode tilbakemeldinger.

 

Selv om prosjektperioden var over 01.03.06, så har aktivitetene mot Eldresenteret fortsatt med uforminsket styrke gjennom Frivillighetssentralen. Dette er svært gledelig – slik at det for mange fortsatt er EI HAND Å HOLDE I. I løpet av prosjektperioden har også antallet plasser for beboere på skjermet enhet økt fra syv til ti plasser.

Prosjektleder/forsker

Ann-May Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Ei hand å holde i
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2003: kr 135 000, 2004: kr 99 000, 2005: kr 65 000
Startdato
01.03.2003
Sluttdato
01.03.2006
Status
Avsluttet