Fettsyrer og aterosklerose

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Sammenhengen mellom fettsyrene i den ikke-esterifiserte (NEFA) fettsyrefraksjon i blodserum (kalles og

Bakgrunn og målsetting: Sammenhengen mellom fettsyrene i den ikke-esterifiserte (NEFA) fettsyrefraksjon i blodserum (kalles også den frie fettsyrefraksjon) og risiko for hjerte- og karsykdom har tidligere vært lite undersøkt, selv om den totale konsentrasjonen av NEFA i serum er funnet å være en risikofaktor for å få hjerteinfarkt. Hensikten med dette prosjektet var å finne mulige slike sammenhenger, samt å undersøke i hvilken grad de enkelte fettsyrene frigjøres fra fettvevet til serum NEFA når kroppen trenger energi.

 

Metoder: Fettsyrene i NEFA fraksjonen ble analysert ved hjelp av gasskromatografi hos hjerteinfarktpasienter og en kontrollgruppe, samt hos en gruppe eldre menn som fikk tilskudd av fiskeolje. Begge undersøkelsene foregikk ved Ullevål universitetssykehus, mens fettsyreanalysene ble gjennomført ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

 

Resultater: Det ble funnet at flerumettede fettsyrer frigjøres mer effektivt fra fettvev til sirkulasjon enn andre fettsyrer, og også at det var en høy korrelasjon mellom fettvev og serum fri fettsyrefraksjon i sammensetning av fettsyrer [1]. En høy andel av omega-3 fettsyrer i serum fri fettsyrefraksjon ble funnet å ha sammenheng med lav risiko for å få hjerteinfarkt [2]. Den viktigste kilden i kosten for disse fettsyrene, eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre er fet fisk, fiskeolje og tran. En høy andel av omega-3 fettsyrer i serum ble også funnet å ha sammenheng med lav konsentrasjon av spesielle molekyler i blod som dannes ved betennelse i åreveggen [3]. Høy forekomst av disse molekylene tyder på økt åreforkalkning og risiko for hjerte- og karsykdom. Imidlertid, hos eldre menn som fikk høyt inntak av fiskeolje som tilskudd, så man ikke lenger denne gunstige sammenhengen mellom mye omega-3 fettsyrer og lite betennelsesmolekyler i serum.

 

Konklusjon: Våre studier antyder at inntak av fiskeolje er gunstig i forebygging av hjerte- og karsykdommer, men at et unormalt høyt inntak som tilskudd kan virke mot sin hensikt.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Berstad, P. 2003, Serum non-esterified fatty acid pattern and risk of coronary heart disease. Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultet, ISBN 82-8072-056-1

 

Artikler:

Yli-Jama, P., Haugen, T.S., Ringstad, J. & Pedersen, J.I. 2001, “Selective mobilisation of fatty acids from human adipose tissue.” Eur J Int Med nr. 12, s. 107-115. [1]

 

Yli-Jama, P., Meyer, H.E., Ringstad, J. & Pedersen, J.I. 2002, “Serum free fatty acid pattern and risk of myocardial infarction. A case-control study.” J Int Med nr. 251, s. 19-28. [2]

 

Yli-Jama, P., Seljeflot, I., Meyer, H.E., Hjerkinn, E.M., Arnesen, H. & Pedersen, J.I. 2002, “Serum non-esterified very long-chain PUFA are associated with markers of endothelial dysfunction.” Atherosclerosis nr. 164, s. 275-281. [3]

 

Berstad, P., Seljeflot, I., Veierød, M.B., Hjerkinn, E.M., Arnesen, H. & Pedrsen, J.I. 2003, “Supplementation with fish oil affects the association between very long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids in serum non-esterified fatty acids and soluble vascular cell adhesion molecule-1.” Clin Sci nr. 105, s. 13-20. [4]

Prosjektleder/forsker

Paula Marianna Berstad

Hovedveileder

Jan. I. Pedersen

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Fettsyrer og aterosklerose
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000
Startdato
08.02.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet