Subklinisk thyroideasykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Thyroidea (skjoldbruskkjertelen) produserer stoffskiftehormonene thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3) hvorav den mest aktive s

Thyroidea (skjoldbruskkjertelen) produserer stoffskiftehormonene thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3) hvorav den mest aktive substansen er fritt T4. Thyroideastimulerende hormon (TSH) regulerer produksjonen av T3 og T4 via et negativt feedbacksysytem. TSH brukes sammen med T4/T3 i diagnostikk av thyroideafunksjon. Dersom forhøyet TSH og lave verdier av fritt T4 har vi en tilstand med for lavt stoffskifte (hypothyreose), og høyt stoffskifte (hyperthyreose) hvis lavt TSH og forhøyet fritt T4.

 

Det har de siste årene vært økende fokus på subklinisk thyroideasykdom, d.v.s. normal fritt T4 nivå og forhøyet TSH (subklinsk hypothyreose), evt lavt TSH (subklinisk hyperthyreose).

Hvilken symptommessig relasjon det er mellom blodprøveverdier og klinikk er også uavklart.

 

Denne studien har som formål å kartlegge forekomsten av subklinisk thyroideasykdom og evt. relasjon til symptomer og kliniske funn. Søk i tilgjengelig litteratur viser mangelfulle og sprikende data hos denne populasjonen, spesielt hos de helt asymptomatiske. Fokus var spesielt rettet mot påvisning av kardiale effekter av subklinisk thyroideasykdom.

 

Utgangspunkt for studien er de befolkningsbaserte helseundersøkelsene i Tromsø (Tromsø 5). I 2001 ble Tromsø 5 gjennomført hvor det ble målt TSH på 6164 personer. De med forhøyet og lavt TSH ble etterinnkalt og fikk målt TSH og fritt T4 i tillegg til andre relevante blodprøver. Matchede kontrollgrupper m.h.p. kjønn, alder og geografi ble også innkalt.

 

Alle fikk gjort klinisk undersøkelse med måling av BT, puls, vekt og høyde. Det ble også gjort registrering av EKG, nevropsykologisk test, bentetthetsmåling og ekkokardiografisk undersøkelse av hjertet. Man fikk således en case-control studie på subklinisk hypothyreose og subklinisk hyperthyreose. Deretter ble personer med subklinisk hypothyreose randomisert til en blindet, placebokontrollert intervensjonstudie med thyroxin. EKG og ekkokardiografisk undersøkelse ved inklusjon, 3 mnd og 12 mnd ble gjennomført. Dosering av thyroxin og dosering i henhold til protokoll.

 

Datainnsamling og registrering i database er gjennomført. Dataene vil bli bearbeidet statistisk og resultatene forsøkt publisert i internasjonale tidsskrift.

 

Publikasjon:

Iqbal A, Jorde R, Lunde P, Sundsfjord J & Rasmussen K. “Left ventricular dysfunction in subjects with mild secondary hyperparathyroidism detected with pulsed wave tissue Doppler echocardiography.” Eur J Cardiovasc Prev Rehab. Innsendt for vurdering i 2004.

Prosjektleder/forsker

Amjid Iqbal

Hovedveileder

Rolf Jorde

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Subklinisk thyroideasykdom
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 453 000, 2003: kr 385 000, 2004: kr 30 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet