Jektefart og Lokfører Johnsen på timeplanen

Søknadssammendrag

1. Møteplassen hos Lokfører Johnsen på Jernbanestasjonen har vi utviklet i 1,5 år og vil nå utvikle det videre slik at flere kan bruke det. Da må vi bygge ledsagere og transport rundt tilbudet. Dette er et samarbeid med Hukommelsesteamet i Bodø kommune.

2. Turløypa er nytt tilbud som vil etableres og legges til Jektefartmuseet sitt nærområde. Lavterskeltilbud tilrettelagt for rullestol og rullator. Dette er et tilbud som planlegges og som supplerer møteplassen. Begge tilbud går annnenhver uke.

3.Transportjenester skal settes igang for begge tilbudene. Vi er i dialog med Norsk Folkehjelp som er positiv og som skal stå for transport til og fra våre ukentlige aktiviteter.

4. Ledsagertjenester skal også knyttes til begge tilbudene. Her må vi få på plass en rutine for tillitsbygging og relasjonsbygging som er bærekraftig og basert på tillit. I dag har møteplassen basert seg på pårørende. Nå ønsker vi å avlaste dem, som en egen målsetning. Frivillighetssentralen er positiv og vil stille opp her.

5. Faglig samarbeid med Hukommelsesteamet skal utvikles videre. Vår læring så langt har vært at vi må senke terskelen for overgang for potensielle aktivitetsmottakere som har fått sin demensdiagnose. Våre aktivitetsledere skal få delta på siste del av Mestringskurset, slik at de blir kjent med våre aktivitesledere og dermed rekrutteres til våre tjenester når Mestringskurset er over.

6. Etablere struktur, forutsigbarhet, synlighet og bærekraft omkring tilbudet. Vi har bla erfart at nye deltakere på tilbudene må følges spesielt godt opp med sikte på inkludering i den eksisterende gruppen. Vi må få en rutine på plass med tett oppfølging og kontakt slik at oppmøtet ikke bare blir flyktig, men permanent.

Prosjektleder

Åshild J. Nordnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Jektefart og Lokfører Johnsen på timeplanen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
18.12.2020