Brukermedvirkning i demensforskning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har et ønske om å implementere i organisasjonens forskningsprogram. I tillegg har det vært stor pågang fra forskermiljøer, myndigheter og andre aktører som ønsker veiledning og bistand til å inkludere brukerrepresentanter i forsknings og utviklingsprosjekter innen demensfeltet. For å få til dette ønsker mann å utvikle en modell for brukermedvirkning i forskning fra personer med kognitiv svikt eller demens og deres pårørende. Dette innebærer å utvikle og prøve ut kurs for brukerrepresentanter og forskere samt veileder og verktøy for brukermedvirkning

Målsetting

Hovedmål Utvikle en modell for brukermedvirkning fra personer med kognitiv svikt eller demens og deres pårørende i forskning. Delmål:Utarbeide og gjennomføre kurs for brukerrepresentanter og forskere og evaluere disse. Utarbeide veileder og verktøy for implementering av brukermedvirkning.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer som har en demenssykdom eller kognitiv svikt og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

425000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes av prosjektleder som er jobber med brukermedvirkning i Nasjonalforeningen. Prosjektleder svarer til styringsgruppen som består av fagsjef, forsker, brukerrepresentanter og en representant for Rådet for demens. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av prosjektleder og ansatte i Nasjonalforeningen som har brukermedvirkning og forskning som fagfelt. Det opprettes en referansegruppe bestående av personer med kognitiv svikt eller demens, pårørende, forsker og ansatt i Nasjonalforeningen.

Fremdriftsplan

I 2017 planlegges prosjektet, det rekrutteres minimum 4 brukerrepresentanter og utarbeider kurs for disse, som starter opp i siste halvdel av året. Kurs i brukermedvirkning for forskere utarbeides og startes opp. Arbeidet med å utarbeide veileder og verktøy starter opp. I 2018 gjennomføres siste del av kursene og disse evalueres. Veileder og verktøy fullføres og videreføring planlegges.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Brukermedvirkning i demensforskning prosjektnr 163470 Gry Aarnes.pdf

Prosjektleder/forsker

Gry Caroline Aarnes

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Brukermedvirkning i demensforskning
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2017: kr 210 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet