Norvit-kog

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Demens er et aldersrelatert klinisk syndrom

Demens er et aldersrelatert klinisk syndrom. De fleste årsaker til demens er fortsatt ikke behandlbare. De fleste tilfeller skyldes Alzheimer’s sykdom eller vaskulært betinget demens. Det er funnet øket forekomst av atherosclerose hos pasienter med begge typer demens slik at man kan tenke seg en sammenheng mellom hjerte-karsykdom og ikke bare vaskulær demens, men også Alzheimers sykdom. Lave nivå av B-vitaminene B12 og folinsyre gir øket risiko for hjerte-karsykdom ved å gi høye nivå av homocystein. Lave nivå av B6, B12 eller folat er dessuten alle vist i flere studier å være relatert til kognitiv svikt og demens via høyt homocystein nivå, men også uavhengig av dette. Det er derfor grunn til å tro at B-vitamin substitusjon kan forebygge kognitiv svikt og demens utvikling.

 

Norvit-kog er en randomisert klinisk studie av effekten av B-vitaminsubstitusjon på endring i kognitiv funksjon hos pasienter som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt. Etter randomisering gis pasientene enten B12 og folinsyre, B6, en kombinasjon av disse to eller placebo. Studien er nå ferdig med andre av tre år med inklusjon av pasienter. Så langt er 209 pasienter inkludert. Minimum 300 forventes inkludert innen avslutning av 2001. Som ledd i inklusjon har de fått testet kognitiv funksjon med Mini Mental Status og besvart intervju om subjektiv opplevelse av hukommelsesproblem. Pasienten vil bli fulgt i minimum tre år før ny kognitiv screening ved avslutning i 2004.

 

Studien har noe lavere inklusjonstakt enn forventet pga sterk konkurranse fra kommersielle kliniske studier. Studien oppnår derfor ikke styrke til å se på effekt på utvikling av demens, men det vil bli mulig å kartlegge klinisk interessante forskjeller i endring i kognitiv funksjon.

Prosjektleder/forsker

Henrik Schirmer

Hovedveileder

Kaare Bønaa

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Norvit-kog
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2000: kr 500 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet