Motoview-sykkel

Søknadssammendrag

Korona-pandemien har ført til mye ensomhet blant eldre beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og kanskje spesielt personer med demens i og med at det har vært begrensninger på besøk og aktiviteter på institusjonene.

Beiarn Demensforening ønsker å kjøpe inn en treningssykkel og hele motivasjonsverktøyet til Motitech inkludert nødvendige lisenser.

Kombinasjonen sykling til film har vist seg å gi svært gode resultater.
Forskning viser at sykling til Motiview motiverer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Brukerne sykler lenger og hyppigere, og generell daglig aktivitet øker. Sykling reduserer risiko for fall, som igjen reduserer antall lårhalsbrudd og dermed blir kostnadsbesparende på sikt. Motiview er også en av løsningene som fremmes i kvalitetsreformen «Leve Hele Livet».

Målet med tiltaket er å gi beboerne på Beiarn Sykehjem og Omsorgssenteret et verktøy for økt fysisk aktivitet og motivasjon for dette.

Målgruppen er beboere på Beiarn Sykehjem og Omsorgssenteret, samt beboere i kommunens øvrige omsorgsboliger. Vi ser for oss at treningssykkelen kan plasseres slik at det blir en sosial møteplass hvor flere kan se på filmen mens en sykler og at bilder av kjente omgivelser kan fremkalle minner og være utgangspunkt for gode samtaler.

Prosjektet skal i lag med aktivitør og øvrige ansatte på sykehjemmet evalueres underveis i prosjektperioden (årsskiftet 2021/2022) og når prosjektperioden er over (30.06.22).

Opplæring i riktig bruk av utstyret vil bli gitt til de som skal betjene utstyret slik at brukerne ikke blir overbelastet eller skadet.

Det vil være viktig at en person har hovedansvaret for bruken av utstyret slik at opplæring blir gitt til flest mulig, slik at utstyret blir tatt i bruk mest mulig og ikke blir stående ubrukt. Aktivitøren på Sykehjemmet vil være en slik person.

Prosjektleder/forsker

Gudbjørg Navjord

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Motoview-sykkel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
23.02.2021