Fortsatt aktiv!

Lavterskeltilbudet «Fortsat aktiv!» gir økt livskvalitet for mennesker med demens.

I samarbeid med

– Så løfter vi armene, høyt opp!

Treningsgruppa følger lydig instruktørens kommandoer mens Modern Talking dundrer ut av høytalerne.

Det er nesten så man blir svett bare av å se på. For på Fortsatt aktiv-timene i Trondheim er tempoet høyt. Opp med armene, ned på stolen, løfte bena og så er det opp og småløpe rundt i salen.

Men dette er ikke bare fysisk trening – her skal også de kognitive evnene få kjørt seg. Fortsatt aktiv er nemlig et lavterskeltilbud til hjemmeboende med demens eller kognitiv svikt.

Tilpasset kognitiv svikt

Konseptet er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og driftes nå i samarbeid med Byåsen Frivilligsentral, Enhet for fysioterapitjenester (Trondheim kommune) og Aktivitetstilbud for hjemmeboende ( Trondheim kommune). I tillegg drives konseptet i Molde og Nordre Follo, men målet er å spre tilbudet til hele landet.

– Prosjektet har vært viktig for organisasjonen fordi personer med kognitiv svikt og demens står i ekstra fare for å tape funksjon og livskvalitet. Mange opplever at de tilbudene som finnes ikke er tilpasset for personer med kognitiv svikt. Det er dermed behov for nye, tilrettelagte og kvalitetssikrede lavterskel aktivitets- og treningstilbud tidlig i sykdomsforløpet, sier prosjektleder Anette Brenden.

Forskning dokumenterer at meningsfull og stimulerende aktivitet er bra for å bremse sykdomsutviklingen ved demens. Særlig gjelder det i en tidlig fase, og da for mange hjemmeboende.

Frivillige aktivitetsvenner

Fortsatt aktiv bygger på metodikken som er utviklet i treningsprogrammet Sterk og stødig. Det er også et samarbeid med Nasjonalforeningens Aktivitetsvenn, der frivillige er sterkt involvert. På treningsgruppene er det flere aktivitetsvenner med, noe som bidrar til at deltakerne kan føle seg trygge og ivaretatt.

– Målet med prosjektet har vært å etablere treningsgrupper som fremmer fysisk aktivitet og mestring for personer med demens, hvor treningen ledes av frivillige instruktører med støtte fra frivillige aktivitetsvenner, sier Brenden.

Det sosiale er viktig

Treningstimen går mot slutten, og selv etter krevende fysiske øvelser ser deltakerne uforskammet spreke og opplagte ut. Praten går livlig på vei mot garderoben, for nå kommer dagens premie: Kaffe og nystekte vafler.

– Det sosiale er viktig, og nå fortjener vi jo en belønning, smiler en av deltakerne lurt før hun forsyner seg med et ekstra vaffelhjerte.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen valgte Fortsatt aktiv-prosjektet, og Lillehagen er imponert over både prosjektet og deltakernes innsats.

– Deltakerne viste en imponerende fysisk styrke, og det er veldig hyggelig å høre at de har utbytte av både treningen og det sosiale. Dette er et lavterskeltilbud med solid faglig forankring, og det er jeg glad for at vi har vært med å bidra til, sier han.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hjemmeboende med demens deltar i svært få aktiviteter utenfor hjemmet. Samtidig vet vi at meningsfulle og stimulerende aktiviteter kan bidra til å bremse sykdomsutviklingen, særlig i tidlig fase. NTNU og Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker derfor å utvikle treningsgrupper for personer med demens slik at flere vil kunne delta i persontilpassede, tilrettelagte treningsgrupper, og dermed kunne fortsette å være aktive i livet etter diagnosen. Treningsgruppene vil inngå som en del av det etablerte Aktivitetsvenn-tilbudet, i samarbeid med fysioterapitjenesten og Sterk og stødig tilbudet.

Målsetting

Hovedmålet er å utvikle og forankre en modell for treningsgrupper som fremmer bevegelsesglede, fysisk aktivitet og trening for personer med demens og frivillige. Modellen for treningsgruppene testes ut i tre pilotkommuner. Det utvikles en veileder som gjøres tilgjengelig for andre kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt, som deltar i få eller ingen tilbud i eller utenfor hjemmet.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Organisering og etablering av treningsgrupper vil testes ut i tre pilotkommuner. Deltakere fra pilotkommunene vil sammen med en prosjektgruppe delta i et utviklingsarbeid hvor kompetanse og erfaring fra alle aktører vil være av stor betydning. Planlegging av utviklingsprosjektet, gjennomføring og fortløpende evaluering vil skje i et samspill mellom prosjektgruppen og de lokale aktørene. Det utvikles en veileder for kommuner som ønsker å planlegge og igangsette treningsgrupper for personer med demens. Det utvikles også en opplæringsmodul for frivillige som ønsker å delta i treningsgruppene. I tillegg utvikles det en strategi for hvordan deltakere og frivillige skal rekrutteres. Følgeforskning er sentralt i hele prosessen, og det gjennomføres intervjuer av personer med demens/pårørende, frivillige, instruktører, arbeidsgrupper som driver Aktivitetsvenn, fysioterapitjenesten og koordinatorer i Sterk og stødig.

Fremdriftsplan

Det etableres en prosjektgruppe, styringsgruppe, og det rekrutteres ressurspersoner. Det arrangeres samling for pilotkommunene ved oppstart. Alle involverte, inkludert brukere og frivillige, intervjues før og etter intervensjon. Det utvikles en opplæringsmodulen for frivillige, samt en veileder for tilretteleggere av tilbudet. Opplæringsmodul og veileder revideres underveis og lanseres ved prosjektslutt. Utviklingen evalueres ved følgeforskning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Fortsatt Aktiv sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Anette Brenden

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Fortsatt aktiv!
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2019: kr 825 000, 2020: kr 717 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
06.01.2022
Status
Avsluttet