Depresjon ved demens

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Depresjon er hyppig hos sykehjemsbeboere med demens.

 

Målsetning: Depresjon i sykehjem har en høy forekomst, men er ofte ikke oppdaget og ikke behandlet, selv om den har negative konsekvenser, som høyere innleggelse, byrde hos pårørende forverret livskvalitet og høyere dødelighet.

 

Metode: To studier ble utført. En 12 måneders oppfølgingsstudie, som inkluderte 1159 pasienter og Cornell Skalaen studien blant 231 pasienter i institusjoner.

 

Resultater: I studien blant 1159 sykehjemsbeboere viser det seg at hver femte pasient (21,2%) har depresjon og 80% har minst et symptom på depresjon. Imidlertid, mesteparten av disse personene får verken diagnosen eller behandlingen av legene. Det kan skyldes at depresjon er vanskelig å oppdage fordi disse pasientene ofte har flere sykdommer samtidig.

I studien førte depresjon til høyere mortalitet. Depresjon må diagnostiseres og behandles, for å unngå disse konsekvensene. En måte å forbedre diagnostikk på er å finne ut hvilke pasienter som har økt risiko til å utvikle depresjon. I studien viste det seg at pasienter som hadde vært kortere tid i sykehjem utviklet mer depresjon. Da må man være oppmerksom på depresjon hos personer som har nylig flyttet til et sykehjem. Pasienter med demens utviklet også mer depresjon, særlig de med langkommende demens. Depresjon var også knyttet til dårlig somatisk helse.

 

En annen måte å forbedre diagnostikk på er å bruke spørreskjema som utføres av sykepleiere. Studien har påvist at Cornell skala for depresjon ved demens er godt egnet for å oppdage depressive symptomer hvis skåren på denne skala er åtte poeng eller høyere. Foruten å være ofte tilstede, er depresjon også persisterende. Nesten halvparten (44,8%) av pasienter som har depresjon er fortsatt deprimert etter ett år og en av faktorene knyttet til persisterende depresjon er bruk av anxiolytika. Antidepressiva var assosiert med forverring på depressive symptomer, hvilket betyr at disse medikamenter er ikke så effektive i denne befolkningen. Dette er i samsvar med internasjonale studier som har vist at antidepressiva ikke er effektiv hos pasienter med depresjon og demens samtidig.

 

Avhandling:

Barca ML (2010) Depression in dementia among patients in Norwegian nursing homes. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet. ISBN 978-82-8264-105-0.

 

Artikler:

Barca ML, Selbæk G, Laks J & Engedal K (2008) “The pattern of depressive symptoms and factor analysis of the Cornell Scale among patients in Norwegian nursing homes.” Int J Geriatr Psychiatry årg. 23, nr. 10, s. 1058-1065.

 

Barca ML, Engedal K, Selbæk G & the Cornell study group “A reliability and validity study of the Cornell scale among elderly in-patients, using various clinical criteria.” Dement Geriatr  Cog Disorders, under trykking 2010.

 

Barca ML, Selbæk G, Laks J & Engedal K (2009) “Factors associated with depression in Norwegian nursing homes.” Int J Geriatr Psychiatry årg. 24, nr. 4, s. 417-425.

 

Barca ML, Engedal K, Laks J & Selbæk G (2010) “A 12 months follow-up study of depression among nursing home patients in Norway.” J Affect Disord vol. 120, nr. 1-3, s. 141-148.

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Maria Lage Barca

Hovedveileder

Knut Engedal

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Depresjon ved demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet