Folkesti i nærmiljø av Sveio Sentrum

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Folkesti i nærmijø av Sveio Sentrum.
Bakgrunnen for prosjektet er at det

var ikke noen folkesti i nærheten av Sveio Sentrum. Sveio helselag tok

kontakt med Sveio Kommune om mulighetene for å lage en folkesti i område hvor Sveio Golfpark sin18 hulls golfbane er. Grunnen er at Golfbanen ligger i et naturskjønt område

hvor det er bygget flere km med grusveier og stier som er godt egnet til bruk for turgåere. Sveio Kommune tente på ideen Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt Folkestikonsept, og mente at dette kunne egne seg godt for dette område og videre at vi kunne gå i gang med å få dette ut i praksis.Vi inviterte deretter Sveio Golfpark, Sveio Turlag til å være med som samarbeidpartnere.Alle sa

umiddelbart ja til å være med på prosjektet.
Målsettingen med folkestien er å få et godt

tilbud til alle som ønsker å gå tur i Sveio. Veiene og stiene er av så

god standard

at

de er godt egnet

både for bevegelseshemmede , eldre og mødre med barn i vogn o.s.v.
Folkestien ligger dessuten veldig nær sentrum hvor

det både ligger et nytt

Spa senter, skole, eldresenter og boliger for psykisk utviklingshemmede og vil derfor

på sikt ha stor betydning for alle disse gruppene.
Folkestien er blitt delt inn i 3 forskjellige løyper. 2 på grusveier og 1

ute i terrenget. Disse blir nå markert

med Nasjonalforeningen for

folkehelsen sine skilter.Vi arbeider også med å få laget brosjyrer over område med kart

som markerer hvor stiene går.
Sveio Golfpark har sponset

stolper til å henge skiltene

på. Alt praktisk arbeid med å henge opp skiltene blir utført på dugnad av

en gjeng spreke pensjonister. Samarbeidet

for å få folkestien

ferdigstilt

har vert utrolig bra. Velikehold av stiene skal Sveio Kommune og Sveio Golfpark stå for. Vedlikehold av skiltene er Sveio helselag sitt ansvar.

Folkestien skal etter planen være

klar til å bruk 23. juni 2009.
Offisiell åpning blir første helg i sept. 2009.
2010 blir stien viderutviklet med utsetting av hvilebenker i løypene. Denne søknaden gjelder delfinasiering av disse benkene. Pris pr. vedlikeholdsfri benk er ca. kr. 10.000. Målet er å sette ut 6 benker.

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet var å gi folk i alle aldre (også funksjonshemmede ) et flott tilbud til å komme ut i naturen i form av turgåing. Folkestien ble laget i samarbeid med Sveio Kommune, Sveio Golfpark og Sveio Turlag.

Folkestien ble markert opp på dugnad. Veiene som ble tatt i bruk som folkesti var der allerede. De ble laget i forbindelse med utbyggingen av Sveio Golfpark. Sveio Kommune stilte disse fritt til disposisjon. Sveio Helselag stod for kostnadene til folkesti skiltene og folkesti brosjyrene med støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. I tilegg fikk vi kjøpt 3 stk vedlikeholdsfrie sittebenker for de kr 30 000,- vi fikk tildelt fra Stiftelsen Dam.

Resultatet ble åpning av folkestien den 8.mai 2010 av ordfører Jorunn Skåden og gjennomføring av arrangementet Hjertemarsjen 2010 av Sveio Helselag sammen med Sveio Turlag. Det møtte opp hele 125 personer (voksne og barn) og gikk marsjen. Folkestien har 2 forskjellige alternative stier. Den lengste stien er 4 km og den korteste er 2 km. Dette gjør at folk kan velge etter behov og fysisk form.

Folkestien er ikke bare blitt et godt og attraktivt tilbud for Sveio sine egne innbyggere, men er også blitt populær for innbyggerne i nabokommunene. Sist vinter laget Sveio Golfpark / Sveio Kommune oppkjørte skiløyper rundt stien. Noe som ble omtalt som Haugalandets flotteste skiløype i Haugesund Avis.

Etter bruken å dømme har en folkesti i nærområde av Sveio sentrum vært etterlengtet. Folkestien ligger i det naturskjønne område til Sveio Golfpark og er blitt et av flere tilbud som parken har å tilby. Fremover håper vi at flere og flere oppdager den flotte folkestien og tar den flittig i bruk.

Ansvaret for vedlikehold av folkestien har Sveio Golfpark og Sveio Kommune, mens vedlikhold av skiltene og brosjyrene er det Sveio Helselag som har.

Prosjektleder/forsker

Tonje Flatnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Folkesti i nærmiljø av Sveio Sentrum
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 30 000
Startdato
30.03.2010
Sluttdato
30.08.2010
Status
Avsluttet