Det magiske bord

Søknadssammendrag

Gjennom aktiviteten «rundt det magiske bord» ønsker vi å skape gode møter mellom beboere, frivillige, pårørende og ansatte på sykehjemmene i Klepp kommune.

Tovertafel – det magiske bordet, er spesielt utviklet for personer med demens og skaper glede, latter og aktivitet på en annen måte enn det vi har opplevd tidligere. Det magiske bordet er et interaktivt spill som bryter passivitet gjennom å stimulere til fysisk og kognitiv aktivitet samt oppmuntre til sosialt samspill. Konseptet kommer fra Nederland, og er utviklet for og sammen med personer som har utviklet middels og kraftig demens.

Koronapandemien og de strenge smitteverntiltakene har ført til at mange beboere på institusjonene har blitt helt isolert og her er beboere med demens en spesielt sårbar gruppe.  Det er mange frivillige som har hatt faste oppdrag på institusjonene, men på grunn av pandemien har disse vært stengt fra mars 2020.

Målet vårt nå er å få aktivisere de mest sårbare eldre ved hjelp av «det magiske bord». Med som hjelpere er aktivitetsvennene fra Klepp frivilligsentral, frivillige fra Jæren demensforening og Bore sanitetsforening. Alle de frivillige vil få god opplæring slik at de kan styre dette selv uten at ansatte trenger å være tilstede.

Vi håper at bordene er montert og klar i mai/juni 2021 slik at vi kan starte opplæring av prosjektgruppa, frivillige, ansatte og pårørende. Etter sommerferien skal vi være klar til å ta i bruk begge bordene. De plasseres i nylagede erindringsrom og det er kulturkontaktene på begge institusjonene som er ansvarlig for disse rommene.

Med dette prosjektet håper vi å forbedre hverdagen til de mest sårbare beboerne på sykehjemmene, at de frivillige føler at de gjør en forskjell og at ansatte og pårørende kan få et nytt hjelpemiddel i møte med sårbare eldre.

Prosjektleder/forsker

Liv Øvregaard

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Det magiske bord
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 192.040
Startdato
30.03.2021