Huset med lav terskel og høy trivsel

Søknadssammendrag

Nasjonalforeningen Nordhordland demensforening har nå tilgang til et egnet lokale for mange typer aktiviteter inne og ute. Foreningen har gode erfaringer fra samarbeid med kommunene om pårørendekurs. Oppfølging etter kurs er viktig, men har vært vanskelig å få til. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med kommunene, men ønsker også å utvikle nye lavterskel tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommunene er også velkommen til å samarbeide om nye tilbud. Stedet vil også være tilgjengelig for personer som vil ha informasjon om demenssykdommene eller noen å snakke med. Huset vil ha faste åpne dager og aktiviteter etter behov og tilgjengelige ressurser. Demensforeningens styre har bred erfaring fra bl.a. helsesektoren, fra undervisning, fra formidling og som pårørende.

Det er alltid viktig for en demensforening å spre kunnskap om demens gjennom temamøter og samtaler. Det er også viktig å tilrettelegge aktiviteter og møteplasser som gir mening og kvalitet til hverdagene. Nye nettverk kan forebygge ensomhet og være en ressurs for hverandre. Det er lett å undervurdere personer med demens. I rette og trygge omgivelser ønsker vi å hente frem alles ressurser.

Alt arbeid er på frivillig basis. Et egnet lokale vil gjøre det lettere å være frivillig. Det vil være lettere å invitere nye frivillige til å delta. Vi ønsker at dette skal bli et viktig samlingssted for mange, både med og uten demens, og at kjennetegnet skal være kvalitet og lave skuldre.

Prosjektleder

June Iren Langøy

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Huset med lav terskel og høy trivsel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
15.11.2021