Ribozymer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet ble startet for å undersøke om katalytisk RNA eller ribozymer effektivt og spesifikt kunne benyttes til å

Bakgrunn: Prosjektet ble startet for å undersøke om katalytisk RNA eller ribozymer effektivt og spesifikt kunne benyttes til å fjerne proteinet vevsfaktor (koagulasjonsfaktor III, TF) fra celler i kultur. Dette skulle videre benyttes til å studere biologiske effekter av å fjerne TF. TF er en reseptor som normalt sitter i overflaten på celler utenfor blodbanen. Ved en skade vil den delen av TF som sitter på utsiden av cellen binde og aktivere FVII. Komplekset av de to starter en kjedereaksjon som bidrar til å stanse blødninger. I tillegg til den klassiske rollen i blod koaguleringen er det de senere år vist at komplekset overfører signaler inn i cellen. Unormal produksjon av TF kan bidra til utvikling av alvorlige sykdommer som kreft og åreforkalkning. Karakterisering av effekter av at FVII bindes til TF vil gi økt kunnskap om mekanismene bak og behandlingen av disse sykdommene.

 

Resultater: Selv om vi oppnådde positive resultater ved å benytte ribozymene, fant vi at effektene var uspesifikke fordi ribozymene var toksiske for cellene. Fokus for prosjektet ble derfor dreiet mot å studere biologiske effekter av TF. Signaloverføringen umiddelbart etter tilsetning av aktivert FVII til cellene ble undersøkt. Det viktigste funnet var aktivering av reseptoren for epidermal vekst faktor. Tre nye mutasjoner i genet som koder for FVII ble oppdaget ved sekvensering av DNA fra norske pasienter med unormale mengder FVII. Proteiner med disse mutasjonene ble laget i celler. Disse proteinene bandt ikke TF, de ble i mindre grad omdannet til den aktiverte formen og aktiverte neste trinn i kjedereaksjonen med lavere hastighet. Hos pasienter vil disse mutasjonene medføre en økt fare for blødninger. Metoder for å hemme produksjonen av TF kan utvikles til å behandle sykdommer hvor TF er involvert i sykdomsbildet. Selv om ribozymene ikke ga ønsket effekt har vi benyttet en annen RNA basert metode kalt RNA interferens for å fjerne TF. Vi fant at med denne metoden kunne vi effektivt hemme produksjonen av TF i forskjellige celler.

 

Doktorgradsavhandling:

Wiiger MT (2005) Tissue Factor and Factor VII in coagulation and signal transduction. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8072-178-9.

 

Artikler:

Wiiger MT, Pringle S, Pettersen KS, Narahara N & Prydz H (2000) “Effects of binding ligand to induced Tissue Factor in human endothelial cells.” Thrombosis Research, nr. 98, s. 311-321.

 

Wiiger MT & Prydz H (2004) “The Epidermal Growth Factor Receptor and Proline Rich Tyrosine kinase 2 are involved in Tissue Factor dependent FVIIa signalling.” Thrombosis and Haemostasis, nr 92, s. 13-22.

 

Kavlie A, Wiiger MT, Husbyn M, Stormorken H & Prydz H (2004) “A novel gene mutation in the 60s loop of human coagulation factor VII – inhibition of interdomain crosstalk.” Thrombosis and Haemostasis, nr. 91, s. 28-37.

 

Kavlie A, Wiiger MT, Stormorken H & Prydz H “Characterization of two natural human coagulation factor VII gene mutations, G285S and G375E, located in the activation domain.” (manuskript)

 

Holen T, Amarzguioui M, Wiiger MT, Babaie E & Prydz H (2002) “Positional effects of short interfering RNAs targeting the human coagulation trigger Tissue Factor.” Nucleic Acids Research, nr. 30, s. 1757-1766.

Prosjektleder/forsker

Merete Thune Wiiger

Hovedveileder

Hans Prydz

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Ribozymer
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 385 000, 1999: kr 240 000, 2000: kr 581 000
Startdato
01.07.1998
Sluttdato
30.06.2001
Status
Avsluttet