Lyspunktet – et sted å møtes – Trinn2

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Covid19 rammet personer med demens og deres pårørende hardt. Mange har vanskelig for å holde kontakten med nettverket. Dette bidrar til ensomhet og isolasjon for dem det gjelder. Pårørende med omsorgsoppgaver utgjør generelt en risikogruppe i forhold til sosial tilbaketrekning og helseskader. Mange opplever det vanskelig å finne tid til seg selv, og til å pleie kontakten med venner.

Bodø demensforening og Gode Øyeblikk AS har siden mai 202, med tilskudd fra Dam, realisert prosjektet «Lyspunktet – et sted å møtes», som er aktivitetstilbud med sosialt samvær for hjemmeboende personer med demens. Kompetent personale fra Gode Øyeblikk og dyktige frivillige skaper sammen trygghet, forutsigbarhet og livsglede for 8 deltakere som har redusert hukommelse/kognitiv funksjon, to dager i uka. Tilbudet gir også et pusterom for pårørende.

Erfaring fra det pågående prosjektet har avdekket behovet for opplæringsprogram for frivillige som en integrert del av vår samarbeidsmodell for aktivitetstilbud.
Vi vil viderefører tilbudet med noen justeringer, samt utvikle/implementere opplæringsprogram.

Målsetting:
Skape trygge og meningsfulle dager fulle av opplevelser som gir livsglede for deltakerne og pusterom for pårørende. Dette motvirker sosial isolasjon for både deltaker og pårørende. Et tilpasset opplæringsprogram som gir trygghet for de frivillige.
Forankring hos Bodø kommunes ledelse. Sikre finansiering for kontinuerlig drift etter prosjektslutt.

Tidsplan og metode:
Med Nasjonalforeningens eksisterende opplæringsmateriell for frivillige former vi et opplæringsprogram tilpasset vår samarbeidsmodell.

November 2021 – Desember 2022: Videreføring /justeringer av aktivitetstilbudet

Desember 2021 – Januar 2022: Planlegging av modell for opplæringsprogram der frivillige medvirker.

Februar 2022 – oktober 2022: Gjennomføring og evaluering av opplæringsmodell

Januar 2023 – mars 2022: Formidling av resultat/ Rapportering Dam

Forventet resultat:
Trygghet, opplevelser, mestring og livsglede for personer som har demens.

Trygghet, pusterom og mulighet for egentid/sosial aktivitet for pårørende.

Bedre rekruttering og økt trygghet for frivillige gjennom god opplæring, oppfølging av og samarbeid med frivillige.

Prosjektleder

Karin Rømo Sandvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Lyspunktet – et sted å møtes – Trinn2
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 699.980
Startdato
15.11.2021