Fra avmakt til makt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennomført et toårig prosjekt for å spre kunnskap om rettigheter for personer med demens og deres pårørende i henhold til sosial og helselovene, gjennom fylkesvise kurs og brosjyre. Deltagerne på kursene har stort sett vært styremedlemmer i Nasjonalforeningens demensforeninger.

 

Det ble gjennomført kurs for 11 fylker med til sammen 150 deltagere.

 

Temaer var:

·        Rett til helsehjelp, informasjon, individuell plan

·        Rett til å flytte/”fritt sykehjemsvalg”,

·        Tilbud til personen med demens og pårørende

·        Søknader, saksbehandling og klager, økonomiske støtteordninger, avlastning/omsorgslønn, hjelpemidler

·        Samtykke, samtykkekompetanse, bruk av tvang

·        Verge/hjelpeverge, fullmakt, om Pasientombud

 

Det er utarbeidet en brosjyre om juridiske rettigheter for pårørende. Den er lagt ut som nettbrosjyre i pdf format på hjemmesidene våre, www.nasjonalforeningen.no.

Prosjektleder/forsker

Ellen Lundh Berner

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Fra avmakt til makt
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2006: kr 420 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet