Preeklampsi og hjerte-kar sykelighet.

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Svangerskapsforgiftning og svangerskapsindusert hypertensjon (høyt blodtrykk) inntreffer i 5 -10 prosent av alle svangerskap og har vist seg å være assosiert med en økt risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom. Mekanismene bak denne assosiasjonen er fortsatt uklar.

Målsetting

Prosjektets målsetting har vært å karakterisere ulike undergrupper av hypertensjon i svangerskapet og deres sammenheng med fremtidig hjerte- og karsykdom hos mor. Videre ønsket vi å undersøke om sammenhengen mellom hypertensjon i svangerskapet og hjerte- og karsykdom vedvarte etter justering for etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Design, metode, materiale

Alle tre artiklene er populasjons-baserte kohort studier ( følger en gruppe over tid) med oppfølging fra 1980 til 2009 for fatal og ikke fatal hjerte- og karsykdom. Artikkel 1 og 2 er basert på nasjonale data, mens artikkel 3 er basert på deltakere i helseundersøkelser. Det ble brukt data fra medisinsk fødselsregister, “cardiovascular disease in Norway (CVDNOR)” databasen, dødsårsaksregisteret, statistisk sentralbyrå og folkeregisteret i alle tre artiklene. I tillegg ble data fra “Cohort of Norway (CONOR) brukt i artikkel 3. Vi utførte Cox-regresjons analyser og estimerte hazard ratio og 95 prosent konfidensintervall for hvert utfall, og sammenlignet kvinner med og uten hypertensjon i svangerskapet.

Gjennomføring

Målsetting med dette prosjektet har vært å karakterisere ulike undergrupper av hypertensjon i svangerskapet og deres sammenheng med fremtidig hjerte- og karsykdom hos mor. Denne målsetningen har blitt gjennomført i tråd med det som ble beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Videre var det et mål å undersøke om den eventuelle sammenhengen mellom hypertensjon i svangerskapet og hjerte- og karsykdom vedvarte etter justering for etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Dette målet har også blitt gjennomført i tråd med prosjektbeskrivelsen.

Resultater

Funnene fra denne doktorgraden viser at kvinner med svangerskapsforgiftning og svangerskapsindusert hypertensjon har en økt risiko for hjerte- karsykdom senere i livet. Risikoen var noe høyere ved tilstedeværelse av andre svangerskapskomplikasjoner slik som prematur fødsel. Risikoen var også høyere hos kvinner med gjentatte svangerskap med hypertensjon, noe som trolig kan forklares av en større kardiovaskulær skade hos disse kvinnene.

Samarbeidspartnere

Jannicke Igland: Statistiker Rigmor Austgulen og Ann- Charlotte: Hypertensive forstyrrelser i svangerskapet Ottar Nygård: Kardiologi, epidemiologi Stein Emil Vollset: Kardiologi, epidemiologi Randi Selmer: Prediksjonsmodeller for hjerte- og karsykdom

Videre planer

2 av 3 artikler i doktorgraden er publisert. Den siste artikkelen er nå levert inn etter å ha fått tilbakemelding om små endringer. Denne artikkelen forventes derfor å bli publisert innen noen få måneder. Jeg har flere ganger vært i media i forbindelse med doktorgraden (Bergens Tidende, Fjordenes Tidende, NRK lørdagsrevyen, Dagens Medisin…), og resultatene mine har derfor blitt gjort godt kjent for offentligheten.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Jeg har hatt jevnlig kontakt med søkerorganisasjonen og føler jeg har fått god oppfølging fra deres side. Det var for eksempel de som satt meg i kontakt med NRK dagsrevyen og fikk til et innslag i beste sendetid der.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Riise, H. K. R. (2018) Hypertensive pregnancy disorders and subsequent cardiovascular disease in Norwegian women. Universitetet i Bergen, Bergen. 

Artikler:
Riise, H. K., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Vollset, S. E., Iversen, A-C., Autgulen, R. & Daltveit, A. K. (2017). Incident Coronary Heart Disease After Preeclampsia: Role of Reduced Fetal Growth, Preterm Delivery, and Parity. J Am Heart Assoc, 6(3).
doi:10.1161/JAHA.116.004158

Riise, H. K. R., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Iversen, A. C. & Daltveit, A. K. (2018). Association Between Gestational Hypertension and Risk of Cardiovascular Disease Among 617 589 Norwegian Women. J Am Heart Assoc, 7(10).
doi:10.1161/JAHA.117.008337

Riise, H. K., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Selmer, R., Iversen, A. C. & Daltveit, A. K.(under publisering 2019). Hypertensive pregnancy disorders increase the risk of maternal cardiovascular disease after adjustment for cardiovascular risk factors. International Journal of Cardiology, 282, 81-87.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.097

Sluttrapport/artikler (pdf)

kappe_nasjonalforeningen.pdf
article_2.pdf
paper1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Riise, H. K. R. (2018) Hypertensive pregnancy disorders and subsequent cardiovascular disease in Norwegian women. Universitetet i Bergen, Bergen. 

Artikler:
Riise, H. K., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Vollset, S. E., Iversen, A-C., Autgulen, R. & Daltveit, A. K. (2017). Incident Coronary Heart Disease After Preeclampsia: Role of Reduced Fetal Growth, Preterm Delivery, and Parity. J Am Heart Assoc, 6(3).
doi:10.1161/JAHA.116.004158

Riise, H. K. R., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Iversen, A. C. & Daltveit, A. K. (2018). Association Between Gestational Hypertension and Risk of Cardiovascular Disease Among 617 589 Norwegian Women. J Am Heart Assoc, 7(10).
doi:10.1161/JAHA.117.008337

Riise, H. K., Sulo, G., Tell, G. S., Igland, J., Nygard, O., Selmer, R., Iversen, A. C. & Daltveit, A. K.(under publisering 2019). Hypertensive pregnancy disorders increase the risk of maternal cardiovascular disease after adjustment for cardiovascular risk factors. International Journal of Cardiology, 282, 81-87.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.097

Prosjektleder/forsker

Hilde Kristin Refvik Riise

Hovedveileder

Anne Kjersti Daltveit

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Preeklampsi og hjerte-kar sykelighet.
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiB, Med.-odont. fak., Inst. for samf.med.fag
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 170 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 525 000
Startdato
01.11.2014
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet