RoboCare – Implementering av en smartrobot i sykehjem

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Personer med demens i sykehjem er sårbare og har et stort behov for personsentrert omsorg for å ha god livskvalitet. Ensomhet er et stort problem på sykehjem og dialog med FOKUS SESAMs sykehjemsnettverk, tyder på en økning etter besøksrestriksjonene. SESAM har gjennomført et DAMstøttet prosjekt der kommunikasjonsroboten Berntsen (heretter kalt Berntsen), ble brukt til videokommunikasjon for pasienter og pårørende for å redusere isolasjon og ensomhet. Resultatene var positive, men bruken krever tilretteleggelse og god implementering, som vi trenger mer kunnskap om. SESAM har derfor startet et omfattende prosjekt som skal undersøke om Berntsen kan redusere ensomhet og isolasjon, øke livskvalitet til pasienter og øke arbeidstilfredshet hos personalet. Dette doktorgradsprosjektet gjennomføres som en del av dette, for å utdype kunnskapen om bruken av Berntsen på sykehjem. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke fra som må ligge til rette for innføring av og bruk av Berntsen på sykehjem. Vi skal derfor undersøke 1) sykehjemspersonell, personer med demens og pårørendes perspektiv på innføring og bruk av teknologi på sykehjem, 2) sykehjemspersonell, personer med demens og pårørendes erfaring med å bruke Bentsen og 3) dynamikken mellom pasient og pårørende under kommunikasjon. Personer med demens og deres pårørende skal bruke Berntsen til videokommunikasjon, og helsepersonell vil bruke den som et verktøy for persontilpassede aktiviteter med pasientene, som tilpassede treningsøvelser. For å nå prosjektets hovedmål består dette doktorgradsprosjektet av 3 delstudier: Studie I og II er basert på gruppeintervju med sykehjemspersonell, og individuelle intervju med personer med demens sammen med sine pårørende. Gruppeintervjuer er en egnet metode for å undersøke deltakernes erfaringer og opplevelse. Ved å gjøre intervju med kun beboer og pårørende sikrer en at deres opplevelse uten påvirkning av andre. Studie III er en observasjonstudie for å undersøke kommunikasjonssituasjonen mellom personen med demens og deres pårørende når de bruker Berntsen. Observasjon er viktig i tillegg til intervju da pasienter med demens og hukommelsessvikt kan ha utfordringer med å gjengi deres opplevelse. Det skal gjennomføres observasjon av 10 samtaler mellom pasient og pårørende. Observatørene vil ikke være deltakende i samtalene og disse vil bli observert både fra pasientens og pårørendes side. Prosjektet vil bidra med kunnskap om hva som må ligge til rette for god innføring og bruk av Berntsen på sykehjem, uten å forstyrre eksisterende rutiner. Dette sikrer at sykehjem enkelt kan ta i bruk teknologiske løsninger som kan forbedre livskvaliteten til personer med demens, legge til rette for sosial kontakt med deres pårørende, samt lette arbeidsdagen til personalet på sykehjem. Kunnskap fra prosjektet vil være svært verdifull for sykehjem i fremtiden og skal en motstandsdyktighet mot de negative effektene av situasjoner hvor personer med demens ikke kan få besøk av sine pårørende.

Søknadssammendrag

Personer med demens i sykehjem er sårbare og har et stort behov for personsentrert omsorg for å ha god livskvalitet. Ensomhet er et stort problem på sykehjem og dialog med FOKUS SESAMs sykehjemsnettverk, tyder på en økning etter besøksrestriksjonene. SESAM har gjennomført et DAMstøttet prosjekt der kommunikasjonsroboten Berntsen (heretter kalt Berntsen), ble brukt til videokommunikasjon for pasienter og pårørende for å redusere isolasjon og ensomhet. Resultatene var positive, men bruken krever tilretteleggelse og god implementering, som vi trenger mer kunnskap om. SESAM har derfor startet et omfattende prosjekt som skal undersøke om Berntsen kan redusere ensomhet og isolasjon, øke livskvalitet til pasienter og øke arbeidstilfredshet hos personalet. Dette doktorgradsprosjektet gjennomføres som en del av dette, for å utdype kunnskapen om bruken av Berntsen på sykehjem. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke fra som må ligge til rette for innføring av og bruk av Berntsen på sykehjem. Vi skal derfor undersøke 1) sykehjemspersonell, personer med demens og pårørendes perspektiv på innføring og bruk av teknologi på sykehjem, 2) sykehjemspersonell, personer med demens og pårørendes erfaring med å bruke Bentsen og 3) dynamikken mellom pasient og pårørende under kommunikasjon. Personer med demens og deres pårørende skal bruke Berntsen til videokommunikasjon, og helsepersonell vil bruke den som et verktøy for persontilpassede aktiviteter med pasientene, som tilpassede treningsøvelser. For å nå prosjektets hovedmål består dette doktorgradsprosjektet av 3 delstudier: Studie I og II er basert på gruppeintervju med sykehjemspersonell, og individuelle intervju med personer med demens sammen med sine pårørende. Gruppeintervjuer er en egnet metode for å undersøke deltakernes erfaringer og opplevelse. Ved å gjøre intervju med kun beboer og pårørende sikrer en at deres opplevelse uten påvirkning av andre. Studie III er en observasjonstudie for å undersøke kommunikasjonssituasjonen mellom personen med demens og deres pårørende når de bruker Berntsen. Observasjon er viktig i tillegg til intervju da pasienter med demens og hukommelsessvikt kan ha utfordringer med å gjengi deres opplevelse. Det skal gjennomføres observasjon av 10 samtaler mellom pasient og pårørende. Observatørene vil ikke være deltakende i samtalene og disse vil bli observert både fra pasientens og pårørendes side. Prosjektet vil bidra med kunnskap om hva som må ligge til rette for god innføring og bruk av Berntsen på sykehjem, uten å forstyrre eksisterende rutiner. Dette sikrer at sykehjem enkelt kan ta i bruk teknologiske løsninger som kan forbedre livskvaliteten til personer med demens, legge til rette for sosial kontakt med deres pårørende, samt lette arbeidsdagen til personalet på sykehjem. Kunnskap fra prosjektet vil være svært verdifull for sykehjem i fremtiden og skal en motstandsdyktighet mot de negative effektene av situasjoner hvor personer med demens ikke kan få besøk av sine pårørende.

Prosjektleder/forsker

Lise Birgitte Austbø Holteng

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
RoboCare – Implementering av en smartrobot i sykehjem
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Stavanger universitetssjukehus, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM)
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024