Jeg har demenssykdom – hva nå?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tidlig diagnostisering, økt fokus og kunnskap om demenssykdommene og bedre tilgang til medisiner gjør at vi har tatt en pasien

Tidlig diagnostisering, økt fokus og kunnskap om demenssykdommene og bedre tilgang til medisiner gjør at vi har tatt en pasientgruppe som vet at de har en demenssykdom, men er relativt velfungerende.

 

Vi ønsket å etablere en kafé, et lavterskeltilbud for både den syke og de pårørende. Det skulle være både et faglig og sosialt tilbud med rom for samtale og tid til å finne litteratur. Det var et nesten umettelig behov for informasjon om at tiltaket fantes.

 

Styringsgruppen diskuterte spesielt tre viktige spørsmål i oppstartsfasen.

1)      Er det riktig å samle syke og pårørende i samme lokaler, lytte på samme foredrag og delta i samme dialog/diskusjon?

2)      Skal vi invitere en spesiell aldersgruppe?

3)      Hva skal vi kalle kafeen?

 

Målet vårt om å bygge nettverk blant de syke og pårørende var en lang prosess. Styringsgruppen hadde kontinuerlig fokus på metoder for å ta økt oppslutning til kafeen. Det tredje året har vært et vendepunkt. Vi ser eksempler på at nettverket i kommunene virker, de tar i mot tilbud om skyss og knytter bånd seg i mellom. De pårørende hjelper og bistår hverandre på en unik måte.

 

Nasjonalforeningen i Hordaland hadde ikke hatt ressurser til å sette i gang et slikt prosjekt på egenhånd. Etter to magre år, skulle ethvert styre hatt is i magen for å bevilge penger til et tredje år. Takket være Helse og Rehabilitering har vi kunnet realisere drømmen om et treffsted for unge personer med demens og deres pårørende.

Prosjektleder/forsker

Kari Eiken Espedal

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Jeg har demenssykdom – hva nå?
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2003: kr 115 000, 2004: kr 60 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet