Kjerringtreff og Karatreff; trim og trivsel

Søknadssammendrag

Med bakgrunn i Ytterøy Helselags kjennskap til behovene i bygdesamfunnet vårt, både med tanke på sosiale treffpunkt, og behov for fysisk aktivisering for sårbare grupper, har vi laget dette prosjektet. Vi viderefører vårt velfungerende opplegg med separate gruppesamlinger for kjerringer og karer, hvor det sosiale elementet er viktigst. Og vi lager og legger inn et tilbud om fysisk trening for deltakerne. Det er tanken at vi gjennom ukentlige treningssamlinger skal få i gang flere grupper som vil ha stor nytte av økt fysisk aktivitet.

Målgruppen er personer 65+. Vår kjennskap til målgruppa tilsier at vi må ha grupper med ulike aktivitetsnivå. Vi kurser lokale frivillige som instruktører, assistert og veiledet av fysioterapeuter, og lager tilpassede treningsprogram både for grupper og individuelt. Etter hver gjennomført trening samles deltakere og instruktører til sosial samling med enkel servering.

Nå framover kunngjør og markedsfører vi tilbudet og får oversikt over deltakergruppa. Deretter, i samråd med fysioterapeut, kartlegges den enkeltes behov og begrensninger, og vi kan tilpasse et treningsopplegg. I januar er planen å starte første gruppe med ukentlige treningsdager. Vi vil ha behov for å tilpasse opplegget etter erfaringene vi høster, og kanskje justere deltakerantall og hyppighet. Planen er at vi i løpet av første halvår -22 har etablert et godt tilpasset opplegg med trening og sosial samling, slik at dette tilbudet kan bli en varig aktivitet for deltakerne.

Som resultat håper vi å tilføre målgruppa bedre fysisk helsetilstand, og også å bidra til sosiale samlinger som styrker mental helse. I tillegg til den fysiske treninga vil vi ha enkelte gruppesamlinger, «karatreff og kjerringtreff», som er fokusert mest på den sosiale biten, da vi vet at vi ikke vil oppnå å få med alle på organisert fysisk aktivitet.

Prosjektleder

Karl Laugsand

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kjerringtreff og Karatreff; trim og trivsel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 95.000
Startdato
15.11.2021