Aktiv i pandemi

Søknadssammendrag

Nedstengingen av trenings- og kulturtilbudene i Øvre Eiker Kommune har rammet aktivitetsnivået til de eldre hardt, og mange har levd en inaktiv og isolert tilværelse i denne perioden.

Regelmessig aktivitet er et viktig bidrag for å opprettholde god helse og livskvalitet, og i særlig grad for de eldre. Covid-19 har videre ført til at man må være nytenkende for å opprettholde ulike tilbud og møteplasser. Øvre Eiker kommune v/Trivsels- og mestringssenteret vil på bakgrunn av dette, skape en lokal filmproduksjon med helsefremmende fokus.

Tiltaket vil være en bidragsyter for å motvirke ensomhet, passivitet og inaktivitet ved å styrke aktivitetstilbudet til personer som er utsatt for inaktivitet, helsesvikt og ensomhet grunnet frafall av deres faste aktiviteter. Det vil være sterkt fokus på samskaping gjennom aktiv brukerinvolvering.

Målet med prosjektet er å styrke det aktivitets- og helsefremmende informasjonstilbudet til grupper som er utsatt for inaktivitet, helsesvikt og ensomhet grunnet pandemi. Filmtilbudet skal representere mangfold, tilpasses ulike nivå. Tiltaket vil rettes mot ØEK sin eldre (over 65 år) hjemmeboende befolkning, samt beboere i bolig med bemanning og dagsenter. Kommunen har 3075 innbyggere over 67 år (SSB).

Etter planlagte medvirkningsprinsipper i filmproduksjonsprosess, vil vi med profesjonelt opptaksutstyr og eget filmteam lage 10 opptak av helsefremmende aktiviteter og undervisninger i lokalmiljøet, tilpasset målgruppen. Det vil bli lagt vekt på mangfold i filmtilbudet, aktiv brukermedvirkning fra samarbeidspartnere, samt involverte frivillige organisasjoner i Øvre Eiker kommune.

Ønskede resultater av prosjektet er:

  • Trening og helse-relatert undervisning bidrar til opprettholdelse av funksjon, trygghet og mestring.
  • Skape målrettede aktiviteter som engasjerer og skaper mestring.
  • Øke mestring i målgruppen knyttet til bruk av digitale verktøy

Oppstart av prosjekt er juni 2021. Det skal utarbeides og spilles inn 10 filmer i løpet av ett år.

Prosjektleder/forsker

Gry Cora Nordahl Christensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiv i pandemi
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
10.06.2021