Et godkjent miljø uten støy

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Årsaken til at pårørendeforeningen for aldersdemente i Salangen ble stiftet i 1999, var at helsepersonell og pårørende ble klar over hvordan holdningen var til de som ble rammet av sykdommen. Det var behov for opplysningsarbeid. Vi søkte om EXTRA-midler til et 3-årig prosjekt for å komme i gang og få midler til å hente inn personer som hadde kunnskaper om sykdommen, til å hjelpe oss i starten. Målgruppen var både helse- og omsorgspersonell, politikere, pårørende m.fl. Prosjektet kom i gang og ga et godt resultat.

 

Frivillighetssentralen ble et samlingssted for vårt arbeid. Lokalene hadde mange mangler. Bl.a. var inventar og utstyr gammelt og nedslitt. Kjøleanlegget som sto i oppholdsrommet hvor det også ble drevet kafé, bråket noe fryktelig. Det førte til slitasje og trøtthet hos de frivillige. Brukerne ble også slitne. En stor del av inntekten til senteret, var loddsalg og gaver. Vi måtte også denne gangen (i 2007) søke om EXTRA-midler. Det har vi fått, og nå har vi et tjenlig og godt anlegg. Trivselen er kommet på plass og nå kan vi ønske både demente, deres pårørende og andre velkommen til hyggelig treff med enkel servering og aktiviteter som passer.

 

En stor takk til Helse og Rehabilitering for all den hjelp de har gitt oss. Nå er vi i stand til å hjelpe andre – ikke minst de pårørende som har behov for avlastning.


 

Prosjektleder/forsker

Karin Hauglid Zakariassen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Et godkjent miljø uten støy
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2008: kr 52 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
30.11.2008
Status
Avsluttet