Hjerneslag og neuropsyk. utfall

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det har vist seg vanskelig å finne fram til enhetlige kriterier til klinisk bruk som med tilstrekkelig presisjon kan

Bakgrunn: Det har vist seg vanskelig å finne fram til enhetlige kriterier til klinisk bruk som med tilstrekkelig presisjon kan skille mellom pasienter som trenger rehabilitering og pasienter som blir friske spontant. Forskningen på området har for det meste vurdert i hvilken grad globale fysiske mål, i noen tilfeller sammen med enkelte kognitive mål, har vært i stand til å predikere framtidig fungering.

 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) er en hyppig anvendt test i nevropsykologiske vurderinger. Tidlige arbeider med testen viste at pasienter med frontale skader hadde svakere prestasjoner på WCST enn pasienter med skader i andre områder av hjernen. Testen har med tiden fått status som et mål på ”eksekutive funksjoner”.

 

Målsetting for prosjektet:

1)      Sammenligne den prediktive kapasitet til globale funksjonsmål med spesifikke nevropsykologiske tester.

2)      Undersøke om slagpasienter i den kroniske fasen med subcortikal, frontal eller bakre skader skiller seg fra hverandre med hensyn til WCST prestasjoner, og i hvilken grad skadens størrelse virker inn på prestasjonene, samt betydningen av skadens lateralitet.

 

Gjennomføring: Slagpasientene ble undersøkt i akuttfasen, dvs. 1-2 uker etter slag og 6 måneder etter. De ble undersøkt med et utvalg nevropsykologiske tester og globale funksjonsmål. Demografiske data ble registrert.

 

Resultater: Resultatene viste at både globale mål og nevropsykologiske tester fra akuttfasen hadde en sammenheng med pasientenes daglige fungering seks måneder etter slag. Enkelte spesifikke nevropsykologiske tester ga en signifikant prediksjon.

 

Undersøkelsen av slagpasientenes WCST prestasjoner indikerer at disse er av begrenset verdi som et mål på frontallapp skade hos denne pasientgruppen.

 

Publikasjoner:

Benediktsson M & Sundet K ”Neuropsychological predictors of function in acute stroke patients. A population based study.” Sendt til: Applied Neuropsychology, (Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, USA).

 

Benediktsson M ”Wisconsin Card Sorting Test (WCST) prestasjoner som mål på frontallappskade, 6 måneder etter slag.” Sendt til: Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

 

Benediktsson M & Sundet K (1999) ”Hemisphere specific cognitive predictors of ADL after stroke.” Abstrakt i hefte for deltagere ved 6th Nordic Meeting in Neuropsychology, Sønderborg, Denmark, August 19 – 22.

 

Benediktsson M (2001) ”Wisconsin Card Sorting Test (WCST) Performance as a measure of frontal lobe damage, 6 months Post Stroke.” Abstrakt i hefte for deltagere ved 7th Nordic Meeting in Neuropsychology, Oslo, Norway, August 23 – 26.

 

Benediktsson M (2001) ”Wisconsin Card Sorting Test (WCST) Performance as a measure of frontal lobe damage, 6 months Post Stroke.” Abstrakt i hefte for deltagere at the National Academy of Neuropsychology 2001 Conference 21st Annual Meeting, San Francisco, USA, Oktober 3 – November 3.

Prosjektleder/forsker

Mona Benediktsson

Hovedveileder

Kjetil Sundet

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Hjerneslag og neuropsyk. utfall
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
30.12.2000
Status
Avsluttet