Regionalt infarktregister

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I 1998 ble det opprettet en prosjektgruppe i Helseregion Midt-Norge med formål å opprette et regionalt hjerteinfarktregister

I 1998 ble det opprettet en prosjektgruppe i Helseregion Midt-Norge med formål å opprette et regionalt hjerteinfarktregister. Norge har manglet kvalitetsregistre innen hjerte-kar sykdommer i motsetning til land som Sverige (RIKS-HIA) og Frankrike. Målsettingen i prosjektet var at det som ble utarbeidet i dette prosjektet kunne nyttiggjøres i andre helseregioner og være starten til et nasjonalt register. Samtidig som arbeidet ble startet for å utarbeide en nærmere kravspesifikasjon i samarbeid med KITH, ble arbeidet begynt med å skaffe finansiering. Finansieringen har delvis kommet fra regionale helsemyndigheter, men den største eksterne finansieringen til prosjektet kom fra Helse og Rehabilitering og takket være en felles innsats fra ulike aktører klarte man i løpet av årene 2000-2002 å utvikle og etablere et regionalt hjerteinfarktregister i Helseregion Midt-Norge. Vi har registreringer fra sju av åtte sykehus i 2002 og fra 01.01.03 foregår det registreringer ved alle de åtte sykehusene. I år 2000 tok Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) initiativet til at arbeidet skulle videreføres til et nasjonalt register og at dette arbeidet skulle bygge videre på det arbeidet som var gjort i Midt-Norge. Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen tok NCS kontakt med sentrale helsemyndigheter og helseministeren fikk i 2002 opprettet en gruppe som skulle utrede behovet for et nasjonalt hjerte-karregister og i innstillingen fra denne gruppen slås det fast at et kvalitetsregister for akutt hjerteinfarkt bør bygge videre på det registeret som er startet i Midt-Norge. Det går derfor en direkte linje fra prosjektet som ble støttet av Helse og Rehabilitering til et nasjonalt hjerteinfarktregister som forventes å være etablert i løpet av 1-2 år.

Prosjektleder/forsker

Stig Slørdahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Regionalt infarktregister
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Regionalt Forskningsutval HR 4, Regionsykehuset i Trondheim
Beløp Bevilget
2000: kr 200 000, 2001: kr 200 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet