Tuberkulosebrosjyre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens Helseundersøkelser, SHUS, i Oslo og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rå

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens Helseundersøkelser, SHUS, i Oslo og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for tuberkulose. Prosjektet har utgitt en brosjyre om tuberkulose med spesiell henvendelse til personer med innvandrerbakgrunn. Brosjyren, som heter ”Tuberkulose – lett å behandle”, forteller om sykdommen, om hvordan man blir smittet, og hvordan eventuell smitte og sykdom oppdages. Den forteller også hvor viktig det er å bli undersøkt og få behandling hvis man er blitt smittet eller er syk av tuberkulose, og at man blir helt frisk hvis behandlingen blir gjennomført skikkelig. Brosjyren er utgitt på fem språk: norsk, engelsk, urdu, serbokroatisk og somali.

 

Brosjyren er trykket i flere farger, og er i A4-tomlat brettet i tre. Arbeidet startet ved årsskiftet 1997/98, og ble avsluttet desember 1998. Etter hvert som brosjyrene ble ferdige, ble de sendt ut til alle kommuner i landet, til asylmottak, til apotek og til politiet, til sammen ca. 700 ulike utdelingssteder. Det ble også gitt informasjon om brosjyren på MSIS, Meldesystemet for infeksjonssykdommer fra Statens Institutt for folkehelse. Både SHUS og Nasjonalforeningen har fått positive tilbakemeldinger på brosjyren og dens innhold.

 

Det var bevilget kr. 152.000 til prosjektet. Av to årsaker ble ikke midlene oppbrukt. Utgiftene med utgaven på urdu ble mindre enn antatt fordi Pakistansk Akademikerforening gjorde oversettelsen til urdu uten vederlag. Dessuten forskutterte Nasjonalforeningen kr. 75.000 allerede høsten 1997 for at arbeidet skulle komme i gang. Vi tok kontakt med Helse og Rehabilitering da bevilgningen forelå for å få refundert det forskutterte beløp, med dette var altså ikke mulig.

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for tuberkulose, og Statens Helseundersøkelser, SHUS, takker med dette Helse og Rehabilitering hjertelig for støtten til prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Tone Ringdal

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Tuberkulosebrosjyre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 152 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet