Aktivitet og trivsel for beboerne i Gartnerhagen

Søknadssammendrag

Koronarestriksjoner har endra mye av hverdagen for de 74 beboerne og deres pårørende i Gartnerhagen når det blant annet gjelder besøksordning, færre sosiale møteplasser og kulturaktiviteter.

Målet med prosjektet er, sammen beboerne, deres pårørende, ansatte, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere, å legge til rette for varierte aktivitets- og trivselstiltak som vil ha en positiv betydning og økt livskvalitet for den enkelte.

Prosjektet skal ha fokus på følgende:

  • Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur i uterom og sansehage.
  • Matglede, riktig kost og ernæring. Kurs i tilberedning av velsmakende og ernæringsrike retter.
  • Utflukter i nærområdet. Innkjøp av en Rickshaw- elektrisk sykkel vil øke muligheten for å komme seg rundt i nærområdet, en bytur, kafebesøk og/eller oppsøke kultursteder/arrangement.
  • Musikk og kulturopplevelser ved å arrangere små intimkonserter og andre kulturopplevelser tilpasset enkelte beboergrupper og evt. større tilstelninger i fellesarealene.

Oppstart for prosjektet er 01.12.2020.Prosjektet avsluttes 31.12. 2021.

Det forventes at aktivitets og trivselstiltakene kan bidra til at den enkelte vil oppleve:

  • Trivsel og helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur.
  • Gode sosiale relasjoner, møteplasser og kulturopplevelser.
  • Tilfredstillelse og mulighet til å påvirke sine omgivelser.
  • Matglede

I tillegg håper en at de forskjellige aktivitetene vil engasjere flere frivillige/aktivitetsvenner til å gjøre en innsats, og at det vil være til gjensidig glede og nytte.

Planen er at prosjektet kan videreføres ved at det etableres en venneforening som kan fortsette arbeidet, videreutvikle og initiere nye aktivitets- og trivselstiltak ved Gartnerhagen.

Prosjektleder

Lisbeth Bodin

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitet og trivsel for beboerne i Gartnerhagen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
18.11.2020