Oppfølgings- og rehabiliteringsprogram for ypmd

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ypmd beskrives i Demensplan 2025 som en gruppe som har særskilt behov for tilrettelegging av tjenester. Til tross for dette erkjenner både kommuner og spesialisthelsetjenesten at tilbudet som ypmd og pårørende har store mangler eller er fraværende. Gruppen føler de faller mellom stoler i et pasientforløp som er krevende både for personen selv, nærmeste pårørende og familie. "Mulighetsrommet" i første fase av sykdommen blir ikke benyttet. Vi ønsker å bidra til helhetlig og koordinert oppfølging av gruppen og med det gi denne gruppen tilbud på likt nivå med andre sammenlignbare diagnoser.

Målsetting

Hovedmål: Vi skal utvikle et helhetlig oppfølgings- og rehabiliteringsprogram for ypmd som gruppen etter endt prosjektperiode skal være berettiget på spesialisthelsenivå i regi av helseforetakene.

Målgruppe

Pasienter med Alzheimer med påvist symptomutbrudd før fylte 65 år, dvs tidlig debuterende demens, og deres pårørende: Yngre personer med demenssykdom (ypmd).

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har følgende aktiviteter: 1 Kunnskapskartlegging 2 Utvikling av et oppfølgings- og rehabiliteringsprogram for ypmd og deres pårørende 3 Gjennomføring og evaluering av oppfølgings- og rehabiliteringsprogrammet 4. Systematisering og presentasjon av programmet Aktivitetene skal gjennomføres i løpet av en treårsperiode av en prosjektgruppe bestående av erfarne fagpersoner fra Maurtuva Vekstgård, Trondhjems Hospital/Lavollen, USHT, Helse Midt-Norge og en brukerrepresentant. Det skal etableres et Læringsnettverk for bedre pasientforløp for ypmd i Trøndelag, og utviklingen av oppfølgings- og rehabiliteringsprogrammet vil skje i tett samarbeid med dette. Prosjektet har Trøndelag som nedslagsfelt, og har forankret ideen hos de nødvendige aktørene.

Fremdriftsplan

1. Prosjektets første del omfatter kunnskapsinnhenting og etablering av dialog med brukerrepresentanter samt utvikling av programmet. Periode: 3. og 4. kvartal 2021. 2. Gjennomføring av oppfølgings- og rehabiliteringsprogrammet. Tidsrom: 2022-2023 3. Evaluering og systematisering av kunnskap og erfaringer, tidsrom: 1. og 2. kvartal 2024 Aktivitetene vil overlappe hverandre noe i tid.

Prosjektleder/forsker

Kjerstin Heggdal Grimstad

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Oppfølgings- og rehabiliteringsprogram for ypmd
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Maurtuva Vekstgård (non-profitAS) og Trondhjems Hospital (Stiftelse)
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000, 2022: kr 500 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring