«Lyspunktet» – et sted å møtes

Søknadssammendrag

Svært mange blir isolert og passivisert pga coronasituasjonen og med påfølgende reduserte dagtilbud for hjemmeboende.

Prosjekt «Lyspunktet – et sted å møtes» er et samarbeid mellom Bodø Demensforening og Gode Øyeblikk hvor det etableres et godt aktivitetstilbud for personer med en demensdiagnose. Gjennom dagen, får deltakerne delta i fellesskap med andre, med gode opplevelser gjennom aktiviteter både ute og inne, gode måltider og sosialt samvær.

Vi skaper trygghet gjennom forutsigbare rammer med gode rutiner, fast personale, som består av en helsefaglig person, supplert med frivillige. Vårt viktigste mål gjennom dagen, er at deltakerne skal dra hjem med kroppen full av gode følelser etter gode opplevelser. Pårørende vil kunne senke skuldrene, trygge på at den de har omsorg for har et godt tilbud gjennom hele dagen.

Tilbudet skal tilbys 65+ gruppen hjemmeboende medlemmer av Bodø Demensforening, primært med en demensdiagnose og som vil være mer aktiv enn situasjonen i dag tillater. Tilbudet kan gis til 8 personer pr dag, 2 dager pr uke.

Dagen starter med transport til lokasjonen, felles forberedelse til morgenmåltid, god økt med måltid og sosialt med lun dialog rundt bordet. Rydde bort måltid, forberede aktivitet inne eller ute eller gruppen deler seg. Etter treningsøkt/tur, håndarbeid/verksted, musikk/sang/dans, kafebesøk/bibiotekbesøk/museumsbesøk, alt etter coronaregler, samles vi igjen for forberedelse til måltid. Under måltidet har vi dialog om dagens aktiviteter, om lokale nyheter og hva vi vil gjøre når vi møtes igjen etc. Så blir det avslutning måltid og forberedelse til turen hjem.

Målet er oppstart med levering av tjenester/dagtilbud 01. april 2021.

Vi forventer økt livskvalitet, bedre vitalitet og helse og muligens en bremsing av utvikling i diagnosen hos målgruppen. Vi forventer at pårørende opplever et sårt tiltrengt pusterom hvor de vet at deres kjære har fine opplevelser og virker fornøyde når de kommer hjem.

Prosjektleder

Karin Rømo Sandvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
«Lyspunktet» – et sted å møtes
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 699.850
Startdato
23.02.2021