Demenskoret Alta

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

1. Møter med involverte, utvikling av tiltak, søknader, media, rekruttering og innsamling av oppstartsmidler til koret: Prosjektleder, ferdig innen uke 21. 2. Kursing av de frivillige og gjennomgang av prosjektet: Prosjektleder, ferdig innen uke 21. 3. Handle inn permer, navneskilt, noter: Prosjektleder, kontinuerlig. 4. Forprosjekt: Utviklingsperiode for at pårørende, rammede og frivillige får mulighet til å bli kjent, kurset, etablere en trygg arena og se om dette er noe for dem. Vi ønsker en utviklingsperiode for å tilpasse individuelle behov før prosjektet starter. Prosjektleder og involverte. 5. Oppstart 23.5.23: Når koret har offisiell oppstart, ønsker vi at pårørende/rammede/frivillige forplikter seg til å delta så langt det lar seg gjøre. Prosjektleder i samarbeid med styret, Demensforeningen, frivillige, pårørende. 6. Handle inn matvarer, og forberede kveldsmat: Demensforeningen Alta, ukentlig fra uke 21-49. 7. Lage repertoar og øve inn dette: Prosjektleder og pianist, innen uke 21 og fortløpende gjennom prosjektperioden. 8. Opprette eget styre til koret, styremedlemmer, søknader og økonomi: Prosjektleder og Demensforeningen, uke 8 etableringsmøte. Styret vil ha tre møter for å evaluere prosjektet underveis og veien videre i uke 13, uke 25, uke 49. 9. Kontakt med media, pårørende, overordnet ansvar: Prosjektleder i samarbeid med styret og Demensforeningen, kontinuerlig.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Demenskoret Alta
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
23.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring