Bokutgivelse Viktors verden

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Boka ”Viktors verden deler seg” er ei bok om barn og skilsmisse

Boka ”Viktors verden deler seg” er ei bok om barn og skilsmisse.

 

Viktor er en gutt i småskolen som opplever at mor og far flytter fra hverandre. I denne situasjonen prøver han å finne ut av sin nye ”verden” som plutselig er annerledes på så mange viktige områder. Foreldre og andre viktige voksne må også i denne situasjonen forholde seg til vanskelige følelser både hos barnet og seg selv.

 

Formålet med boka ”Viktors verden deler seg” er å se barneperspektivet, og hjelpe barn og barnas omsorgspersoner å få til gode samtaler omkring en situasjon som utfordrer og truer selvfølelse og mestring for både voksne og barn. Gjennom Viktors stemme håper jeg barn kan få hjelp til å sette ord på egne følelser i en god dialog med sine viktige voksne omsorgspersoner. Jeg håper også bokas fokusering på barneperspektivet kan bidra til gode samværsavtaler for barn.

 

I ”Viktors verden deler seg” møter vi Viktor, syv og et halvt år, som opplever at mor og far bestemmer seg for å ikke bo sammen lenger. Gjennom tolv lesestykker følger vi Viktor som prøver å finne en sammenheng i en annerledes hverdag. Det er mor som flytter ut, og dette må være sånn, foreløpig, har foreldrene forklart til Viktor.

 

Hvert av de tolv lesestykkene følges av en refleksjon som går ”Tettere på” Viktor og hans verden. Boka har også en generell veiledningsdel om ”Samspill og samtale”.

 

Lesestykkene er tenkt til høytlesing sammen med barn som utgangspunkt for samtale.

 

Boka om Viktors verden egner seg for foreldre, familie, profesjonelle, studenter og andre som har kontakt med barn som opplever eller har opplevd samlivsbrudd. Boka fokuserer på barn i småskolen, men gir verdifull innsikt for samtaler med alle barn.

 

Boka kom ut i april –04 på Damm forlag. Den er markedsført i fagkataloger og fagmiljøer, og godt mottatt. Jeg ønsker imidlertid at boka kan gjøres mer kjent for generelle målgrupper som foreldre og familie ellers og andre voksne samt andre som er i kontakt med barn i skilsmisse og separasjon. Boka blir regelmessig presentert på Nasjonalforeningens parkurs for ”nyfamilien”. Jeg vet også at en del familievernkontor anbefaler den til foreldre i meklingssamtaler. Jeg vil også forsøke å få den presentert på flere helsestasjoner. Videre planer går også ut på å få boka presentert i tidsskrifter, konferanser, media.

Prosjektleder/forsker

Marianne Leine With

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Bokutgivelse Viktors verden
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 75 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet