Dødelighet og sosiale forhold

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Undersøkelsen tok utgangspunkt i Oslos befolkning 1. januar 1990 og var en epidemiologisk undersøkelse hvor materiale fra ulike datakilder ble koblet: folke- og boligtellinger, utdanningsregister, inntektsregister og dødsårsaksregister i Statistisk sentralbyrå. Indikatorer på sosiale levekår i 1960, 1970, 1980 og 1990 ble brukt for å undersøke hvordan slike faktorer påvirket dødelighetsrisikoen i perioden 1990-98.

 

Målsetting: Formålet med undersøkelsen var å studere sosiale faktorers betydning gjennom livsløpet for å bestemme risiko for død av bestemte sykdommer.

 

Resultater: Studien viser at det ikke er et ensartet mønster i hvilken grad ulike sosiale indikatorer kan anslå risikoen for død. Sosiale faktorer i barndom og i voksen alder hadde ulik betydning for bestemte dødsårsaker. Betydningen av levekår i barndommen ble videre undersøkt ved å skille ut sanitære og økonomiske faktorer og hvordan disse kunne forklares av utdanning i voksen alder. En kumulativ modell ble så undersøkt hvor det ble vist at sosiale levekår gjennom hele livet øker risikoen for tidlig død. Denne modellen er særlig relevant for koronar hjertesykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom. En slik kumulativ effekt ble ikke funnet hos en eldre aldersgruppe. Undersøkelsen viser at epidemiologisk forskning må ta hensyn til sosiale faktorer fra hele livsløpet for å fullt ut måle deres helseeffekt, samt at betydningen av modeller for livsløpet varierer mellom ulike sykdommer.

 

Doktorgradsavhandling:

Næss Ø (2005) Life course approaches to socio-economic inequalities in adult cause specific mortality. A registry based epidemiological study of the population in Oslo. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8080-114-6 No.288.

 

Artikler:

Naess O, Claussen B, Thelle D, Davey Smith G (2005) “Four indicators of social position, relative ranking across causes of death.” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 33, nr. 3, s. 215-221.

 

Naess O, Claussen B, Davey Smith G (2004) “The relative impact of socioeconomic conditions in childhood and adulthood on cause specific mortality in men.” Journal of Epidemiology and Community Health, årg. 58, s. 597-598.

 

Naess O, Claussen B, Davey Smith G (2007) “The effect of sanitary conditions and economic deprivation in childhood on adult cause specific mortality. Scand J Public Health, årg. 35, s. 570-576.

 

Naess O, Claussen B, Thelle D, Davey Smith G (2004) “Cumulative deprivation and cause-specific mortality. A Census based study of life-course influences over three decades.” Journal of Epidemiology and Community Health, årg. 58, s. 599-603.

 

Naess O, Hernes F, Blane D (2006) “Life-course influences on mortality in early old age.” Social Science & Medicine, årg. 62, s. 329-336.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Næss

Hovedveileder

Førsteamanuensis Bjørgulf Claussen

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Dødelighet og sosiale forhold
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2000: kr 410 000, 2001: kr 0, 2002: kr 445 000, 2003: kr 460 000
Startdato
01.08.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet