Demens i Nord-Trøndelag

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Å identifisere årsakene til demens er viktig, siden vi fortsatt ikke har effektiv behandling mot sykdommen. Tidligere studier som har undersøkt modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorene er godt etablert hos middelaldrende, men er mindre tydelige i studier som undersøker eldre personer.

Målsetting

Formålet med dette prosjektet var å undersøke modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer for demens i en stor befolkningsstudie. Tre modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer ble undesøkt i) blodtrykk ii) systemisk sirkulerende C-reaktivt protein og iii) nyrebiomarkører: estimert glomerulær filtereringshastighet (eGFR) og albumin-kreatinin ratio (ACR).

Design, metode, materiale

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er en generell helseundersøkelse som inviterte alle innbyggere over 20 år i tidligere Nord-Trøndelag til å delta. HUNT-studien har høy deltakelse og 75 023 (91%) av Nord-Trøndelag fylke deltok i HUNT 1 (1984-1986) og 65 978 (73%) deltok i HUNT 2 (1995-1997). Data fra HUNT 1 og HUNT 2 ble koblet til et demensregister, kjent som Helse- og hukommelse i Nord-Trøndelag (HMS). HMS er et fylkeskommunalt register som inneholder personer diagnostisert med demens i de to regionale sykehusene mellom 1995 og 2010; og i alle 32 sykehjem i fylket i 2010-2011.

Gjennomføring

Den første studien i prosjektet undersøkte sammenhengen mellom blodtrykk og demens ved å bruke data fra HUNT 1 (1984-1986) og HUNT 2 (1995-1997). Den andre studien brukte data fra 10 009 tilfeldig utvalgte deltakere ved HUNT 2, der undersøkte vi sammenhengen mellom høysenitivt C-reaktivt protein (hsCRP) og demens. Den tredje studien brukte data om nyrefunksjonen fra HUNT 2. Samlet støtter våre data tidligere studier som har vist sammenheng mellom demens og modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer, som blodtrykk, den inflammatoriske markøren CRP hos middelaldrende; og MA assosiert med VaD. Forbindelsen mellom SBP, CRP og demens er imidlertid uavklart hos de eldste deltakerne. Aldersrelatert svekkelse av både det cerebrovaskulære systemet og immunsystemet kan spille en rolle i utviklingen av demens.

Resultater

1) Forhøyet systolisk blodtrykk (SBP) hos personer under 60 år var assosiert med økt risiko for Alzheimers type demens (AD) mens deltakerne over 60 år med forhøyet SBP hadde redusert risiko for AD 2) Økt hsCRP var assosiert med AD hos individer under 70,5 år; mens økt hsCRP-beskyttet individer over 70,5 fra AD 3) Moderat forhøyet albuminuri (MA) var assosiert med vaskulær demens (VaD) og kombinert AD/VaD, uavhengig av diabetes eller blodtrykksbehandling.

Samarbeidspartnere

ExtraStiftelsen og Nasjonalforeningen for folkehelsen var finansieringskilder og hadde ingen andre rolle i utforming av prosjektet. HUNT Undersøkelse er et samarbeid av HUNT Forskningssenter som er en del av det Medisinsk Fakultetet ved NTNU, Folkehelseinstituttet, og Nord-Trøndelag Fylke.

Videre planer

Det er viktig å følge opp med mer forskning for å undersøke effekten av modifiserbare risikofaktorer for demens, slik at persontilpasset behandling kan implementeres. Tre artikler ble publisert i åpen tilgang tidsskrifter med høy “impact factor”. Resultatene ble presentert i to konferanse deltakelser, hvor en ble presentert muntlig, og en poster deltakelse. Det ble samtidig etablert kontakt med Epidemiologisk forskningsavdeling i Florida i 6 måneds utenlands utveksling til USA.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Videre disseminering via blogg, avis, sosial media, og nasjonalt tidsskrifter er vurdert viktig fremover for å spre samfunnsforståelse at primær forebygging av demens er et viktig tiltak for å bremse sykdommen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Gabin, J. M. (2020) Modifiable risk factors and dementia – A study examining the association between dementia and blood pressure, low-grade inflammation, and renal impairment. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Gabin, J. M., Romundstad, S., Saltvedt, I. & Holmen, J. (2019) Moderately increased albuminuria, chronic kidney disease and incident dementia: the HUNT study.,  BMC Nephrol., Jul 12;20(1):261.
doi: 10.1186/s12882-019-1425-8. PMID: 31299931

Gabin, J. M., Saltvedt, I., Tambs, K. & Holmen. J. (2018) The association of high sensitivity C-reactive protein and incident Alzheimer disease in patients 60 years and older: The HUNT study, Norway.,  Immun Ageing, Jan 22;15:4.
doi: 10.1186/s12979-017-0106-3. eCollection 2018. PMID: 29387136

Gabin, J. M., Tambs, K., Saltvedt, I., Sund, E. & Holmen, J. (2017) Association between blood pressure and Alzheimer disease measured up to 27 years prior to diagnosis: the HUNT Study.,  Alzheimers Res Ther., May 31;9(1):37.
doi: 10.1186/s13195-017-0262-x. PMID: 28569205

Sluttrapport/artikler (pdf)

TheThesesWithoutArticles.pdf
Article2.pdf
Article3.pdf
Article1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Gabin, J. M. (2020) Modifiable risk factors and dementia – A study examining the association between dementia and blood pressure, low-grade inflammation, and renal impairment. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Gabin, J. M., Romundstad, S., Saltvedt, I. & Holmen, J. (2019) Moderately increased albuminuria, chronic kidney disease and incident dementia: the HUNT study.,  BMC Nephrol., Jul 12;20(1):261.
doi: 10.1186/s12882-019-1425-8. PMID: 31299931

Gabin, J. M., Saltvedt, I., Tambs, K. & Holmen. J. (2018) The association of high sensitivity C-reactive protein and incident Alzheimer disease in patients 60 years and older: The HUNT study, Norway.,  Immun Ageing, Jan 22;15:4.
doi: 10.1186/s12979-017-0106-3. eCollection 2018. PMID: 29387136

Gabin, J. M., Tambs, K., Saltvedt, I., Sund, E. & Holmen, J. (2017) Association between blood pressure and Alzheimer disease measured up to 27 years prior to diagnosis: the HUNT Study.,  Alzheimers Res Ther., May 31;9(1):37.
doi: 10.1186/s13195-017-0262-x. PMID: 28569205

Prosjektleder/forsker

Jessica Mira Gabin

Hovedveileder

Jostein Holmen

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Demens i Nord-Trøndelag
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 209 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 444 000
Startdato
05.09.2011
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet