Behandling av aortaaneurismer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et aneurisme er en sykelig ballongaktig utvidelse av en pulsåre

Et aneurisme er en sykelig ballongaktig utvidelse av en pulsåre. Aortaaneurisme betyr at utvidelsen sitter på hovedpulsåren. Tilstanden skyldes åreforkalkning og er økende i hyppighet. Faren med aneurismer er at de ved en viss størrelse kan sprekke med døden til følge. I USA er sprukket aortaaneurisme nr. 14 på dødsstatistikken på linje med tilstander som nyresvikt, lungeemfysem og suicid. Hittil har standardbehandlingen ved aneurismer vært åpen operasjon hvor aneurismet erstattes av en kunstig blodåre som syes inn i stedet for den syke. I de senere år har det kommet et nytt behandlingsalternativ – såkalt minimal invasiv kirurgi der en setter på plass en kunstig blodåre via en tynn plastslange fra pulsåren i lysken.

 

I forskningsprosjektet vi har fått støtte fra Helse og Rehabilitering til, har vi for det første analysert 530 pasienter som er operert med åpen operasjon. Vi har studert samtidig forekomst av andre sykdomstilstander og har påvist at en spesiell type aneurismer ledsages av høyere risiko for såkalt systemsykdom eller autoimmunsykdom enn hva som er normalt i befolkningen. Det er også analysert risikofaktorer ved åpen operasjon for aneurisme med tanke på å sette inn tiltak som kan redusere risikoen knyttet til slike inngrep. Videre har vi studert ressursforbruk slik at vi har et sammenligningsgrunnlag for vurdering av om minimal invasiv kirurgi er kostnadseffektiv.

 

Vi har også studert resultatene av minimal invasiv eller endovaskulær kirurgi hvor vi blant annet har fokusert på muligheten av å erstatte CT, angiografi eller MR-undersøkelser i preoperativ diagnostikk og kontroll av pasientene med ultralydundersøkelse. Det vil være enklere og billigere. Videre har vi foretatt en sammenligning mellom minimal invasiv og åpen kirurgi med henblikk på komplikasjonsfrekvens, langtidsresultater og ressursbruk.

 

Vi har også studert resultatene etter behandling av aneurismer lokalisert til hovedpulsåren i brystet og på overgangen mellom brystet og magen hvor arteriene til lever, tarm og nyrer går av. De siste gruppene representerer spesielle operasjonstekniske utfordringer som det er viktig å finne en optimal løsning på.

 

Hensikten med arbeidet er å gjøre behandlingen av utposninger på hovedpulsåren enklere, kostnadseffektiv og med minimal risiko for pasientene.

 

Publikasjoner:

Lundbom, J., Hatlinghus, S., Aadahl, P. & Myhre, H.O. 2000, ”Endovascular Treatment of Vascular Emergencies and Complications Following Previous Vascular Surgery.” Eur J Vasc Endovasc Surg nr. 19, s. 205-209.

 

Wesche, J., Lundbom, J., Hatlinghus, S., Angelsen, A. & Myhre, H.O. 2000, „Deberia preferirse la reparaciõn endovascular en pacientes con aneurismas aõrticos abdominals inflamatorios?” Técnicas Endovasculares årg III, nr. 2, s. 131-133.

 

Myhre, O., Lundbom, J. & Hatlinghus, S. 2000, “Endovascular Treatment of Aortic Disease.” Int J Angiology nr. 9, s. 10-17.

 

Lundbom, J., Wesche, J., Langorgen, S., Dahl, T. & Myhre, O.H. 2001, „Reparación endovascular de hemorragia tras cirugía ilíaca abierta.” Técnicas Endovasculares årg. IV, nr. 2, s. 54-56.

Prosjektleder/forsker

Hans O. Myhre

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Behandling av aortaaneurismer
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 305 000, 2000: kr 305 000
Startdato
01.05.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet