«Gjøreglede» for eldre og personer med demens

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet vårt ligger forankret i vår visjon:
«Gjennom alt det vi gjør skal vi bringe Mening, Mestring og Glede til eldre og personer med demens, livet ut.»

Prosjektet tilbyr interesse- og nivåbaserte aktivitets-bokser som inneholder personsentrert materiell.

Vi utvikler lesebevarende og kognitivt stimulerende materiell spesielt tiltenkt og designet for personer med demens. Målet med materiellet er blant annet å bidra til økt livskvalitet, større engasjement og mer glede for alle.

Pårørende, frivillige og andre omsorgspersoner kan oppleve at det de har å tilby i hverdagen etterhvert blir mer og mer begrenset, og at samtaleemnene og kommunikasjonen snevres inn. Vårt aktivitetstilbud kan inspirere og engasjere til sosialt samspill og gode samtaler, gi et pusterom, og også være en avlastning i hverdagen. Aktivitetene kan videre styrke finmotorikk, bevare ferdigheter, være kognitivt stimulerende og bygge bro inn til minner og tidligere opplevelser.

Metoden “Montessori for eldre og personer med demens” blir anvendt med stort hell i mange land. Vi introduserer den nå i Norge. Metoden bringer et dypere perspektiv og større grad av valg inn i personsentrert omsorg i det den søker å ta personen fra å være en passiv mottaker av omsorg til å bli en aktiv deltaker i eget liv.

Vi skal jobbe tett med to kommuner for å lansere aktivitets-boksene og gi opplæring i bruk. Bibliotekene kobles inn, der boksene kan byttes og lånes.

En Webside med materiell, instruksjonsvideoer og nyttig informasjon tilbys samarbeidskommunene og senere hele Norge.

Høsten 2022 etableres kontakt med samarbeidskommunene. Våren 2023 lanseres prosjektet med aktivitets-bokser, minikurs, foredrag og webside. Juni 2023 åpner websiden for resten av Norge.

Prosjektleder

Carolyn Magnussen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
«Gjøreglede» for eldre og personer med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022