Gjestestue

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn for prosjektet Gjestestue var at Fauske kommune, enhet for pleie og omsorg, erkjente et behov for å styrke resurser i arbeidet for alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. Vi som jobber nært sammen med denne pasientgruppa vurderer behovet for trygghet og tillit i kommunens hjelpeapparat som ekstra stort. Når hjelpebehovet for alvorlig syke og dødende og deres pårørende blir akutt er det ingen garanti for at det er ledig sykehjemsplasser i kommunen.

 

Prosjektet er forankret i kommunens politiske organ og ble godkjent med forbehold at prosjektet ikke skulle føre til merkostnad for kommunen. Det ble frigjort tidligere kontorlokaler ved Fauske Helsetun. Prosjektleder informerte om prosjektet på personalmøter til hjemmetjenesten og sykehjemmet. I forkant var det møte med tillitsvalgte og verneombud. Gjestestua ble renovert/innredd med innsparte midler fra forskjellige enheter i kommunen, blant annet drift/teknisk, ergoterapi avd og pleie og omsorg, og en stor innsats av frivillige i Fauske kommune. Der blant var Helsetunets venner til stor hjelp. Midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse og Rehabilitering bidrog til at vi kunne kjøpe nytt utstyr for å skape et hjemmekoselig miljø.

Prosjektleder/forsker

Merete Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Gjestestue
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Helsetunests venner
Beløp Bevilget
2007: kr 35 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet