Linedans

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Linedans – trivsel på tvers av generasjoner

Linedans – trivsel på tvers av generasjoner. Randaberg Helselag er et aktivt lag og gjennomfører mange tiltak som er rettet mot nærmiljøet.

 

Laget ønsket å se på mulighetene til et tiltak som gikk på tvers av generasjonene. Det ble søkt Helse og Rehabilitering om midler til drift og innkjøp av utstyr, samlet kr. 22.000 i en treåresperiode.

 

I treårsperioden har det årlig vært arrangert to helgekurs med en faglig dyktig instruktør. Hvert kurs hadde gjennomsnittlig 25 deltakere. Dessverre var det bare på første kurset at det deltok barn og ungdom. De senere kursene var deltakeren mellom 50 og 70 år.

 

Dessverre er ikke målet for prosjektet nådd. Det har ikke lykkes å engasjere unge i dette prosjektet. Trolig kan dette skyldes at Randaberg Helselag har mange aktivitetstilbud som er    rettet mot eldre og dermed lett kan oppfattes som bare gjelde eldre personer.

Prosjektleder/forsker

Halldis Jaatun

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Linedans
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Frivillig organisasjonsutvalg
Beløp Bevilget
2004: kr 10 000, 2005: kr 6 000, 2006: kr 6 000
Startdato
01.09.2004
Sluttdato
30.07.2007
Status
Avsluttet