Hvordan lede samtalegruppe?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Pårørende til personer med demens trenger både støtte og kunnskap om sykdommen

Pårørende til personer med demens trenger både støtte og kunnskap om sykdommen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har derfor gjennom mange år oppfordret demensforeninger og helselag til å arrangere samtalegrupper for pårørende.

 

Gjennom dette prosjektet har hele organisasjonen fått større bevissthet om viktigheten av dette arbeidet og lagt til rette for at ledere av samtalegrupper skal få nødvendig kunnskap i å lede slike grupper. Det er holdt kurs i fem fylker, utarbeidet et idéhefte og en kursperm med blant annet tips til rekruttering. Evalueringen av kursene har vært meget god, men det er for tidlig å vite om prosjektet har ført til flere samtalegrupper på landsbasis.

 

Organisasjonen vil i 2006 arbeide videre med å holde kurs, følge opp kursdeltakere og evaluere om prosjektet har bidratt til høyere aktivitet.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Engh

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Hvordan lede samtalegruppe?
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 100 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet