Mainn og mat

Søknadssammendrag

Mainn og mat vil fokusere på å skape en hyggelig og uformell møteplass for eldre menn, med mulighet for å lære mer om matlaging.

Det er ofte slik at kvinner er mer aktive når det kommer til sosiale treff, og med dette prosjektet håper Nasjonalforeningen for Folkehelsen på å engasjere flere menn.

Det er mange som opplever utfordringer når partneren ikke lenger er i stand til å lage mat eller de blir alene, og gjennom dette tiltaket vil flere være rustet til å mestre hverdagen enda bedre og lengre. Nasjonalforeningens lokallag rundt om i Trøndelag vil være med på å igangsette de månedlige samlingene, der sikkerhet og smittevernregler vil bli høyt prioritert, i egnede lokaler med muligheter for avstand.

Konseptet Mainn og mat har vært testet i Trondheim, og skal nå prøves ut andre steder i Trøndelag, slik at flere får muligheten til å delta. Hygge og trivsel står i fokus, der deltakerne kan nyte gode samtaler over gode måltid, samtidig som de får sjansen til å øke sine ferdigheter på kjøkkenet og bli en del av et trivelig, sosialt lag.

Vårt slagord er: «En uformell møteplass hvor du i tillegg risikerer å bli litt bedre på kjøkkenet».

Prosjektleder

Frode Mo

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Mainn og mat
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
22.03.2021