Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Forekomsten av hjerte- og karsykdom (HKS) blant innvandrere i Norge har tidligere ikke vært beskrevet. Internasjonale studier finner en økt risiko for HKS hos sydasiater sammenliknet med andre grupper. Betydningen av tradisjonelle risikofaktorer for den økte risikoen for HKS hos sydasiater er uklar.

Målsetting

Prosjektets mål var å: 1) Studere sykdomsbyrden av HKS blant innvandrere i Norge. 2) Studere forholdet mellom tradisjonelle risikofaktorer og HKS hos sydasiater vs Europeere i Norge og New Zealand. 3) Studere validiteten til en kjent Framingham prediksjonsmodell for HKS hos sydasiater i New Zealand sammenliknet med europeere. 4) Studere en eventuell tilleggseffekt av fedme og sosial deprivasjon hos sydasiater vs europeere.

Design, metode, materiale

Prospektive kohort-studier. I artikkel 1 brukte vi data fra CVDNOR-prosjektet med informasjon om hjerte-karrelaterte innleggelser fra alle norske sykehus og dødsfall fra dødsårsaksregisteret for perioden 1994-2009. Vi brukte direkte standardisering til å beregne aldersstandardiserte rater for hjerteinfarkt og slag, og Poisson regresjon til å beregne rate ratioer med norskfødte som referansegruppe. I artikkel 2 brukte vi data fra en norsk kohort (CONOR koblet mot CVDNOR) og en new zealandsk kohort (PREDICT), analysert hver for seg. Vi brukte Cox regresjon til å studere sammenhengen mellom tradisjonelle risikofaktorer og senere HKS blant sydasiater og europeere i de to kohortene. I artikkel 3 brukte vi igjen data fra PREDICT. Diskrimineringsstatistikk og kalibreringsplott ble brukt til å vurdere hvor godt Framingham predikerte risikoen for HKS hos sydasiater og europeere i New Zealand.

Gjennomføring

Vi har gjennomført det vi skrev at vi skulle gjøre i prosjektprotokollen med små justeringer. I forskningsmål 2 skrev vi at vi skulle se på blod-lipider, blodtrykk, røyking, BMI og midje-hofte ratio. Vi endte opp med å studere total kolesterol/HDL ratio, systolisk blodtrykk, røyking og diabetes. I forskningsmål 2 og 3 var det opprinnelig et fokus på “ikke-vestlige” innvandrere. I gjennomførelsen fokuserte vi på innvandrere fra Sør Asia da det var den gruppa vi fant hadde høyest risiko for HKS i artikkel 1. Dette er også en gruppe som har vist seg å ha økt risiko for HKS i New Zealand og i en rekke andre land. Dataene fra New Zealand fikk en større rolle enn først planlagt, da vi hadde for få sydasiater i de norske dataene til å evaluere en kardiovaskulær prediksjonsmodell i norske data (ml 3). For forskningsmål 3 og 4 brukte vi derfor bare data fra New Zealand (artikkel 3).

Resultater

Vi fant forskjeller i risiko for HKS mellom innvandrergrupper og norskfødte i Norge. Innvandrere fra Sør-Asia hadde over dobbelt så høy risiko for å få hjerteinfarkt som norskfødte, og også økt risiko for slag. Vi fant også at noe av den økte risikoen for HKS hos sydasiater kunne forklares av diabetes og kolesterol. Framingham-modellen overestimerte risikoen for HKS hos indiske kvinner og europeere i New Zealand, men predikerte bra for indiske menn.

Samarbeidspartnere

Haakon Meyer og Randi Selmer (veiledere) og Bernadette Kumar ved Folkehelseinstituttet. Rod Jackson, Suneela Mehta og Romana Pylypchuk ved universitetet i Auckland, New Zealand. Anne K Jenum ved universitetet i Oslo. Grethe Tell og Jannicke Igland ved universitetet i Bergen.

Videre planer

I artikkel 2 fant vi at noe av den økte risikoen blant sydasiater kunne forklares av diabetes og kolesterol, og at det fortsatt var økt risiko for HKS hos denne gruppen etter justering for tradisjonelle risikofaktorer. Som en oppfølging av dette jobber vi med en valideringsstudie hvor vi validerer den norske prediksjonsmodellen NORRISK 2 blant sydasiater i Norge. Vi vil videre foreslå en oppdatert modell som tar hensyn til etnisitet og diabetes i tillegg til NORRISK 2-prediktorene. Dette er pågående arbeid.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har stort sett vært relatert til progresjonen i prosjektet i forbindelse med rapportering o.l.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Rabanal, K.S. (2019). Cardiovascular disease and ethnicity. Focus on the high risk of CVD among South Asians living in Norway and New Zealand. Universitetet i Oslo, Oslo.

Artikler:
Rabanal, K. S., Meyer, H. E., Pylypchuk, R., Metha, S., Selmer, R. M. & Jackson, R. (2018). Performance of a Framingham cardiovascular risk model among Indians and Europeans in New Zealand and the role of body mass index and social deprivation. Open Heart, 5(2).
doi:10.1136/openhrt-2018-000821

Rabanal, K. S., Meyer, H. E., Tell, G.S ., Igland, J., Pylypchuk, R., Mehta, S., Kumar, B., Jenum, A. K., Selmer, R. M. & Jackson, R. (2017). Can traditional risk factors explain the higher risk of cardiovascular disease in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies. BMJ Open, 7(12).
doi:10.1136/bmjopen-2017-016819

Rabanal, K. S., Selmer, R. M., Igland, J., Tell, G. S. & Meyer, H. E. (2015). Ethnic inequalities in acute myocardial infarction and stroke rates in Norway 1994-2009: a nationwide cohort study (CVDNOR). BMC Public Health, 15, 1073.
doi:10.1186/s12889-015-2412-z

Sluttrapport/artikler (pdf)

avhandling_Kjersti Rabanal.pdf
paper3_Kjersti Rabanal_Open_Heart_2018.pdf
paper1_Kjersti Rabanal_BMC_PH_2015.pdf
paper2_Kjersti Rabanal_BMJ_Open_2017.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Rabanal, K.S. (2019). Cardiovascular disease and ethnicity. Focus on the high risk of CVD among South Asians living in Norway and New Zealand. Universitetet i Oslo, Oslo.

Artikler:
Rabanal, K. S., Meyer, H. E., Pylypchuk, R., Metha, S., Selmer, R. M. & Jackson, R. (2018). Performance of a Framingham cardiovascular risk model among Indians and Europeans in New Zealand and the role of body mass index and social deprivation. Open Heart, 5(2).
doi:10.1136/openhrt-2018-000821

Rabanal, K. S., Meyer, H. E., Tell, G.S ., Igland, J., Pylypchuk, R., Mehta, S., Kumar, B., Jenum, A. K., Selmer, R. M. & Jackson, R. (2017). Can traditional risk factors explain the higher risk of cardiovascular disease in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies. BMJ Open, 7(12).
doi:10.1136/bmjopen-2017-016819

Rabanal, K. S., Selmer, R. M., Igland, J., Tell, G. S. & Meyer, H. E. (2015). Ethnic inequalities in acute myocardial infarction and stroke rates in Norway 1994-2009: a nationwide cohort study (CVDNOR). BMC Public Health, 15, 1073.
doi:10.1186/s12889-015-2412-z

Prosjektleder/forsker

Kjersti Stormark Rabanal

Hovedveileder

Haakon Meyer

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. for epidemiologi
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 111 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 575 000
Startdato
01.10.2013
Sluttdato
24.05.2018
Status
Under gjennomføring