Oppvekst i nyfamilier

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nå gjennomført et prosjekt for steforeldre

Nasjonalforeningen for folkehelsen har nå gjennomført et prosjekt for steforeldre. Det har vært fylkeshelselaget i Aust Agder som har hatt det praktiske og koordinerende ansvaret for hele prosjektet. Selve prosjektet er blitt kalt ”Nyfamiliens muligheter”. Det har hatt en varighet på tre år, og har gitt flesteparten (90%) av kursdeltagerne et meget godt utbytte. De har fått presentert en skala fra 0 til 5 hvor 5 er svært bra, 4 er meget bra, 3 er bra, 2 er dårlig og 1 er meget dårlig. Evalueringen er gitt umiddelbart etter kursavslutting.

·        50% av deltagerne har svart at deres helhetsinntrykk er meget bra, dvs 4.

·        40% av parene har gitt kurskonseptets en helhetsvurdering på 5.

·        8% av kursdeltagerne har svart middels eller delvis bra, (3).

·        2 % har sagt at det fungerte dårlig for dem (2).

 

Det har vært arranger 20 week-endkurs med til sammen 195 par. Kursene har indirekte involvert ca 650 barn. Vi har registret par som har hatt ansvar fra ett til åtte barn.

 

Disse kursene har hatt deltagere fra alle samfunnslag. Det virker som Nasjonalforeningen har klart å oppnå et viktig mål, nemlig å få stefamilie-par til å skape et felleskap med hverandre, samt stimulert til samtale og forbedringer av oppvekstmiljøet for barna. Deltagerne har vist en unik interesse for barns oppvekst og utvikling og har i aller høyeste grad vært med på å gi stimulans, impulser og tips til andre par som er i utfordrende situasjoner i forbindelser med ansvar for barn og stebarn. Stefamilier har et langt mindre nettverk enn primærfamilier og derfor har disse week-end-samlingene vært verdifulle og identitetskapende. Par har blitt kjent med andre par i lignende situasjon, som igjen har bidratt til nettverkdanning. Det er blitt laget en omfattende arbeidsbok.

 

Nyfamilie-kursene vil fortsette med uforminsket styrke, da Barne- og familiedepartementet yter bidrag til kursledelse gjennom årlig bevilget samlivskursmidler. Vi vil konkludere med at dette har vært et vellykket prosjekt. Det er mulig med ytterligere informasjon om arbeidet ved å henvende seg til Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Vest og Aust Agder og Telemark telf: 370 21117 eller e-mail: tvaa@nasjonalforeningen.no

Prosjektleder/forsker

Kåre Nygård

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Oppvekst i nyfamilier
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2000: kr 220 000, 2001: kr 215 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
01.10.2003
Status
Avsluttet