Hjerneskade og hjertekirurgi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Små blodpropper (mikroembolier) fra hjertet og halsens pulsårer kan gi varig eller forbigående sirkulasjonssvikt i hjernen og føre til iskemisk hjerneskade (hjerneinfarkt og TIA eller ”drypp”). Målsettingen med avhandlingen var å kartlegge hyppighet av slik iskemisk hjerneskade hos pasienter med kunstige hjerteklaffer og hos pasienter som opereres for innsnevring på halspulsåren (aterosklerose) eller trange kransarterier til hjertet.

 

Metoder og materialet: Blodsirkulasjonen i hjernen ble undersøkt med Doppler. Studiene ble supplert med billedfremstilling av hjernen (MR, CT-angio) og klinisk nevrologisk undersøkelse. Det ble også gjort ulike laboratorieundersøkelser av det materialet som ble fjernet fra halspulsårene.

 

Resultater og konklusjon: Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA har økt frekvens av små blodpropper i hjernens blodårer påvist ved Doppler undersøkelse. Disse små blodproppene kan være faste partikler eller gassbobler. De faste partikler er trolig farligere for hjernen enn gassboblene, men hyppighet og størrelse av blodproppene er avgjørende.

 

Vi viste også at spesielle egenskaper ved åreveggen til halspulsårer med aterosklerose har betydning for utvikling av slike små blodpropper. To inflammasjonsmarkører (visfatin og GranzymB) var økt i blodet hos pasienter med hjerneslag og TIA. Påvisning av slike markører i blodet kan i fremtiden få betydning for diagnostikk og behandling av den enkelte pasient.

 

Doktorgradsavhandling:

Skjellan M (2008) Cerebral microemboli, atherosclerosis and ischemic brain injury. Universitetet I Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-758-9 Nr. 638.

 

Artikler:

Skjelland M, Bergsland J, Lundblad R, Lingaas PS, Rein KA, Halvorsen S, Svennevig JL, Fosse E, Brucher R & Russell D (2005) “Cerebral microembolization during off-pump coronary artery bypass surgery with the Symmetry aortic connector device.” The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, årg. 130, nr. 6, s.1581-1585.

 

Skjelland M, Michelsen A, Brosstad F, Svennevig JL, Brucher R & Russell D (2008) “Solid cerebral microemboli and cerebrovascular symptoms in patients with prosthetic heart valves.” Stroke, årg. 39, nr. 4, s. 1159-1164.

 

Skjelland M, Krohg-Sørensen K, Tennøe B, Bakke SJ, Brucher R & Russell D “Cerebral microemboli and brain injury during carotid artery endarterectomy and stenting.” Under trykking i Stroke 2008.

 

Skjelland M, Michelsen AE, Krohg-Sorensen K, Tennoe B, Dahl A, Bakke S, Brosstad F, Damas JK, Russell D, Halvorsen B & Aukrust P (2007) “Plasma levels of granzyme B are increased in patients with lipid-rich carotid plaques as determined by echogenicity.” Atherosclerosis, 195:e142-e146.

 

Dahl TB, Yndestad A, Skjelland M, Oie E, Dahl A, Michelsen A, Damas JK, Tunheim SH, Ueland T, Smith C, Bendz B, Tonstad S, Gullestad L, Froland SS, Krohg-Sorensen K, Russell D, Aukrust P & Halvorsen B (2007) “Increased Expression of Visfatin in Macrophages of Human Unstable Carotid and Coronary Atherosclerosis: Possible Role in Inflammation and Plaque Destabilization.” Circulation, årg. 115, s. 972-980.

Prosjektleder/forsker

Mona Skjelland

Hovedveileder

David Russell

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Hjerneskade og hjertekirurgi
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000, 2003: kr 153 000, 2004: kr 767 000
Startdato
15.09.2002
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet