Samarbeidsstrategier i Hedmark

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hedmark har gjennom flere år arbeidet med en rekke konkrete forebyggende tiltak

Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hedmark har gjennom flere år arbeidet med en rekke konkrete forebyggende tiltak. Det har bl.a vært avholdt røykesluttkurs, kurs i smertemestring, vektreduksjonskurset ”Veien til trivselsvekt” og samlivskurs. Både tillitsvalgte og ansatte hadde sett at utfordringen ved å nå fram til brukere ikke var nok vektlagt.

 

Gjennom prosjektet ”samarbeidsstrategier i Hedmark” har vi  kartlagt og søkt å oppnå samarbeid med de som har kontakt med aktuelle brukere av tiltakene. Det har spesielt vært satset på å etablere et samarbeid med helsepersonell. Vi har sett at de som ønsker å slutte å røyke, gå ned i vekt eller forbedre en hverdag med smerter, melder seg på kurs når de får kursene anbefalt av personer de har tillit til.

 

I prosjektperioden har vi sett at samarbeidsstrategier har vært relevant tenkning både i forhold til interne og eksterne samarbeidspartnere. Det er en forutsetning at det interne samarbeidet mellom lokallagsnivå, fylkesnivå og sentralnivå i organisasjonen  fungerer, for å få til et samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Våre eksterne samarbeidspartnere befinner seg nemlig på alle disse tre nivåene, og et ledd i organisasjonen har ikke forutsetning for å nå  alle.

 

Arbeidet med tiltaket ” kurs i smertemestring” har vært en spydspiss i prosjektet. Innen dette tiltaket har antall kurs og kursdeltakere nesten blitt fordoblet i prosjektperioden. Man har allikevel vært vel så opptatt av de langsiktige resultatene av prosjektet. D.v.s hvordan tiltakene skal drives og forankres i organisasjonen etter prosjektets slutt. Tilbakemeldingen fra samarbeidspartnere er også at det er en forutsetning  for deres engasjement og evne til å anbefale kurs i Nasjonalforeningens regi, at vi er i stand til å drive tiltakene våre på lang sikt.

 

Vi har også sette at det er et misforhold mellom den form for markedsføring vi ser gir resultater, og de øremerkede midler vi som frivillig organisasjon kan søke om. Til tross for en gjennomarbeidet arbeidsfordeling og stor frivillig innsats, ser vi at  det er arbeidsoppgaver de frivillige ikke kan påta seg. Dette gjelder spesielt oppfølging av samarbeidspartnere og kvalitetssikring av tiltakene. Dette arbeidet må utføres av lønnede medarbeidere i geografisk nærhet til der hvor tiltakene gjennomføres.

Prosjektleder/forsker

Anne Kathrine Dølgaard

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Samarbeidsstrategier i Hedmark
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 355 000, 1999: kr 150 000, 2000: kr 555 323
Startdato
15.08.1998
Sluttdato
15.08.2001
Status
Avsluttet