En bedre hage Inderøyheimen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Inderøyheimen består av 40 sykehjemsplasser og 20 omsorgsleiligheter, hvor eldste del av sykehjemsavdelinga er fra 1978

Inderøyheimen består av 40 sykehjemsplasser og 20 omsorgsleiligheter, hvor eldste del av sykehjemsavdelinga er fra 1978.

 

Prosjektet startet som en drøm hos en av de ansatte som samtidig var leder i Demensforeninga. Utenfor de to demensgruppene i sykehjemsavdelinga var det bare grøntareal. Ønskene og mulighetene var mange. Kommunen hadde ingen planer eller økonomi. Utfordringen vart å starte opp noe på frivillig basis.

 

Demensforeninga utarbeidet et forprosjekt hvor alle gode krefter i kommunen ble invitert til et stort felles dugnadsprosjekt. Vi ville fylle hagen med sitteplasser, stier, allsidig beplantning med løkblomster, stauder, roser, busker og trær. Bærbusker, frukttrær og opphøyet bed for jordbær, rabarbra og urter var en selvfølge. For barn på besøk ønsket vi sandområde og areal for aktiv lek. Vi ville ha hagemøbler som kunne stå ute hele året og grill/bålplass. I tillegg gjerder med port inn til Atriumshagen og ett for å avgrense hele hageområdet. Økonomi ville vi skaffe gjennom gaver fra foreningsliv, næringsliv og andre, samt at flere bidro med rimelig maskinarbeid/materiell. Alt praktisk arbeid skulle skje gjennom stor dugnadsinnsats.

 

Responsen ble overveldende – alle gode krefter ønsket å bidra til at prosjektet ble en realitet! Lions Club kom med og de tok det største ansvaret for dugnadsarbeidet i tillegg til stort økonomisk bidrag. Saniteten, Demensforeninga og lokalt næringsliv ga økonomiske bidrag. Vi fikk minnegaver ved dødsfall og som toppen på kransekaka – Extramidler fra Helse og Rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Laila Hollås

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
En bedre hage Inderøyheimen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2006: kr 50 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet