Fedme: Kultur, familie, individ

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Prosjektet omhandler sosiale aspekter ved sykelig overvekt blant barn og unge underlagt fedmebehandling i Oslo. Behandlingsprogrammet oppnår ikke ønskede behandlingsresultater; kunnskap om barnas egne perspektiv er nødvendig. Hvordan forholder barna seg til problemstillingen, behandlingsregimet?

Målsetting

Prosjektet har hatt som målsetting å generere innsikt i de unge fedmepasientene liv, mestringsstrategier og deltagelse i behandlingsprogrammet . Hvordan er det å leve med en kroppslig tilstand som stigmatiseres gjennom forestilllinger om latskap, fråtseri og manglende selvkontroll, for å bli underlagt et behandlingssregime som krever intensiv og livsslang innsats uten nødvendigvis særlig synlige resultater av denne innsatsen?

Design, metode, materiale

Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt med fokus på etnografiske metoder, utviklet for å få barna i tale om tunge tema. Prosjektleder har engasjert deltagerne gjennom ulike fritidsaktiviteter, hvilket har åpnet for dialog med barna og foresatte – foruten samtaler med behandlingpersonell (og et utvalg lærere). Materialet består av samhandlings- og samtaledata med 15 deltagere og deres familier; intervjuer med skolepersonell i tilstøtende roller (gym og heimkunnskapslærere), samt analyse av rådende diskurser innen fedme, behandling, moral etc. Materialet tar for seg barnas egen perspektiver (ispedd voksnes innspill og analyser), om mobbing, mat, mestring, fysisk aktivitet, vansker med bevegelse, fremtid etc.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført med datainnsamlingfase med samhandling og samtaler med deltagerne, deres familier, behandlingpersonell og lærere, parallelt med diskursanalyse. Denne fasen tok lengre tid enn planlagt da rekrutteringen periodevis gikk tregt. Dessverre vedvarte også analyse og skrivefasen betydelig lengre enn antatt, da skrivearbeidet viste seg komplisert. Arbeidet resulterte imidlertid i tre publiserte vitenskapelige artikler.

Resultater

Forskningen har generert innsikt i mange problemstillinger fra barnas egen perspektiv, knyttet til bla mestring og deltagelse, fysisk aktivitet og konsum. Avhandlingen har satt lys på at ikke alle fete kropper er like; at det finnes ergonomiske utfordringer som medfører vansker med å opprettholde behandlingsregimet, eksempelvis med hensyn til å drive fysisk aktivitet i en overvektig kropp. Barna mangler gode tegn for å beskrive sin virkelighet.

Samarbeidspartnere

Anne-Lise Middelthon – hovedveileder Karl-Olaf Wathne – biveilder Gerd Ottosen – biveileder

Videre planer

Ingen videre planer

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Ikke samarbeid med søkerorganisasjonen

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Wathne K (2014) Obesity: Culture, Family, Individual. A qualitative study of Fat in Youth., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Wathne K (2011) “Being Stout: On Health and Lifestyle-change”Tidsskrift for Forskning i Sygdom & Samfund; årg. 8, nr. 14, s. 17-33.

Wathne K (2011) “Movement of Large Bodies Impaired: the Double Burden of Obesity: Somatic and Semiotic Issues” Sport, Education and Society; årg. 16, nr. 4, s. 415-429.
http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2011.589640

Wathne K, Mburu Brox C & Middelthon AO (2013) “Obesity & Minority – Changing Meanings of Big Bodies among Young Pakistani Obesity Patients in Norway” Sports, Education & Society; publisert på nett 11 Jan. 2013.
Publikasjon 2015, årg. 20, nr. 2, s. 171-189.
http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2012.754751

Sluttrapport/artikler (pdf)

KUNKAPPE.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Wathne K (2014) Obesity: Culture, Family, Individual. A qualitative study of Fat in Youth., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Wathne K (2011) “Being Stout: On Health and Lifestyle-change”Tidsskrift for Forskning i Sygdom & Samfund; årg. 8, nr. 14, s. 17-33.

Wathne K (2011) “Movement of Large Bodies Impaired: the Double Burden of Obesity: Somatic and Semiotic Issues” Sport, Education and Society; årg. 16, nr. 4, s. 415-429.
http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2011.589640

Wathne K, Mburu Brox C & Middelthon AO (2013) “Obesity & Minority – Changing Meanings of Big Bodies among Young Pakistani Obesity Patients in Norway” Sports, Education & Society; publisert på nett 11 Jan. 2013.
Publikasjon 2015, årg. 20, nr. 2, s. 171-189.
http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2012.754751

Prosjektleder/forsker

Kjetil Wathne

Hovedveileder

Anne-Lise Middelthon

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Fedme: Kultur, familie, individ
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet