Hjertets metabolisme

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi har studert sammenhengen mellom hjertets metabolisme og funksjon

Vi har studert sammenhengen mellom hjertets metabolisme og funksjon. Vi har spesielt sett på virkningsmekanismene for den kardioprotektive (hjertebeskyttende) effekten av tilførsel av Glucose-Insulin-Kalium (GIK) ved hjerteinfarkt. Vi har påvist at insulin reduserte størrelsen av et eksperimentelt hjerteinfarkt i det isolerte rottehjerte. Effekten var mest markert hvis insulin ble gitt i reperfusjonsfasen. Vi har videre studert signalveier/mekanismer for insulins kardioprotektive effekt i isolerte kardiomyocytter (hjertemuskelceller). Vi har vist at noe av den infarktreduserende effekten av insulin kan forklares ved at insulin har en anti-apoptotisk effekt, dvs. at insulin kan hemme programmert celledød i hjertet. Dette er et nytt funn hva hjertet angår. Det kan ha stor betydning for økt forståelse av mekanismer for og behandlingstiltak ved hjerteinfarkt.

 

Vi har videre studert mulige metabolske effekter av den kombinerte a- og b-blokkeren carvedilol. Carvedilol har spesielt gunstig effekt ved hjertesvikt. Men mulige metabolske virkningsmekanismer for den positive effekten er ikke studert før. Vi har påvist nye metabolske effekter som kan være med på å forklare den gunstige effekten av carvedilol ved hjerteinfarkt/hjertesvikt. Vi har bidratt til at denne forskningen er kommet inn i et nytt spor.

 

Pengene fra Helse og Rehabilitering har vært av uvurderlig betydning for prosjektet. Bevilgningen ble gitt som en miljøstøtte til avdelinga vår. Pengene er brukt i samsvar med dette. Noe av bevilgninga er brukt til lønn for vit.ass. Anne Jonassen i deler av 1998 og til lønn for vit.ass. Marie Cooper i deler av 1998 og 1999. For øvrig er pengene brukt til materiell, utstyr og til dekning av driftsutgifter.

 

Vit.ass. Anne Jonassen har vært helt sentral i gjennomføringen av prosjektet. Hun har arbeidet videre med prosjektet, og fra 1. januar 1999 har hun vært stipendiat på prosjektet direkte lønnet fra Nasjonalforeningen. Hun har holdt en rekke foredrag på internasjonale møter om sine resultater. Dessuten har hun innsendt flere artikler til kjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Artiklene er til vurdering for publisering. Én artikkel er publisert.

 

Gjennomføringen av prosjektet som er finansiert av Helse og Rehabilitering har vært meget god. Bevilgningen har kommet til stor nytte. Ja, den har vært avgjørende for at prosjektet kom i gang. Takk for bevilgningen.

 

Publikasjoner:

Sack, M.N., Harrington, L.S., Jonassen, A.K., Mjøs, O.D. & Yellon, D.M. 2000, “Coordinate Regulation of Metabolic Enzyme Encoding Genes During Cardiac Development and Following Carvedilol Therapy in Spontaneously Hypertensive Rats.” Cardiovascular Drugs and Therapy årg. 14, nr. 1, s. 31 ‑ 39.

 

Flere artikler er innsendt.

 

Prosjektleder/forsker

Ola Danbolt Mjøs

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Hjertets metabolisme
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 500 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet