Erindringshage Onsøyheimen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Onsøyheimen sykehjem er et somatisk sykehjem med 85 beboere

Onsøyheimen sykehjem er et somatisk sykehjem med 85 beboere. Sykehjemmet ble i 1999 utvidet med tre enheter for aldersdemente, med botilbud til åtte beboere i hver enhet. Når det gjaldt uteområdet var det ikke mulighet for annet enn enkelt planering, noe som resulterte i at plassen til nå har framstått som et ulent terreng for eldre å bevege seg i. Siden nybygget sto ferdig har det vært ønske om å få uteområdet godt tilrettelagt tilgjengelig for alle beboerne på sykehjemmet. I 2004 kom Onsøy Helselag på banen og ønsket å bidra med positive tiltak til glede for sykehjemmet og dens beboere. Planarbeidet med erindringshagen startet.

 

Det ble satt følgende mål for prosjektet:

·        Beboerne har tilgang til en tilrettelagt erindringshage der de kan oppleve naturen og utelivet slik de kunne det når de var funksjonsfriske.

·        Erindringhagen er en oase der beboere, pårørende og ansatte kan oppholde seg og ha sosiale hyggestunder.

·        Erindringhagen er en aktivitetsplass for enkelte av beboerne der de kan aktiviseres med tilpassede vedlikeholdsoppgaver

 

Etter søknad til Helse- og rehabilitering ble vi tildelt kr. 50.000, noe som gjorde en oppstart av prosjektet mulig. Etter ca. to års arbeid med planlegging og tilrettelegging har vi nå åpnet vår etterlengtede og flotte uteplass, Erindringshagen. Denne har latt seg realisere takket være frivillige aktører som har bidratt med både pengegaver og praktisk hjelp:

·        Helse og Rehabilitering – Nasjonalforeningen for folkehelsen

·        Onsøy helselag

·        F.B./Lions julelotteri

·        Lions Club Onsøy

 

Arbeidet med dette har vært organisert som et prosjektarbeid, igangsatt av Onsøy helselag i samarbeid med virksomheten. Medvirkende i prosjektet var også Rød planteskole, Fredrikstad kommune ved Park og Idrett og ansatte fra Onsøyheimen sykehjems demetavdeling.

 

Prosjekt Erindringshagen avsluttes nå som prosjekt, men hagen vil videre inngå som en del av virksomhetens tilbud til beboerne. Hagen vil bli fulgt opp videre av Onsøy helselag, med vedlikeholdsmessig innsats fra Onsøy Lions club, Onsøy Hagelag og fra virksomheten Park og Idrett – Fredrikstad kommune.

Prosjektleder/forsker

Kari Bleka

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Erindringshage Onsøyheimen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Onsøyheimen sykehjem
Beløp Bevilget
2005: kr 50 000
Startdato
01.02.2005
Sluttdato
01.09.2006
Status
Avsluttet